När måste jag överklaga uppsägning?

FRÅGA
Vilken är tidsgränsen för att rapportera företaget som sparkade mig?
SVAR

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar inom vilken tid du kan överklaga en uppsägning eller avskedande. Reglerna om uppsägning och avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om du vill överklaga en uppsägning eller ett avskedande måste du meddela arbetsgivaren om det inom två veckor från uppsägningen (40 § LAS). Därefter har du ytterligare två veckor på dig att väcka talan i domstol om det (40 § tredje stycket LAS).

Uppsägningen anses ha skett när du som arbetstagare har tagit emot ett skriftligt meddelande om uppsägning, eller tio dagar efter att ett sådant meddelande skickats i posten om du inte har gått att få tag på (10 § LAS). Samma sak gäller vid avskedande (20 § LAS).

Sammanfattningsvis har du alltså två veckor på dig att meddela din arbetsgivare om att du tänker överklaga uppsägning, plus två veckor till för att väcka talan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91251)