När måste jag betala underhåll till min make efter äktenskapsskillnad?

2019-09-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo funderar på om vi ska gifta oss eller inte. Finns det någon risk att den ena partnern måste betala underhållsbidrag till sitt ex om man skulle skilja sig i framtiden?Det låter så enligt äktenskapsbalken (6 kap. §7, 2 & 3 st.), och att man inte kan avtala bort det i ett äktenskapsförord, men den är lite svårtydd. Vad är t ex "andra synnerliga skäl"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du konstaterat är det äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar underhåll mellan makar. Regeln är mycket riktigt tvingade och går inte att avtala om i förväg, detta för att man inte genom avtal ska kunna skydda sig från en framtida bidragsplikt.

Huvudregeln i 6 kap. 7 § ÄktB är att varje make efter äktenskapsskillnad ska stå för sin egen försörjning och därmed vara i princip ekonomiskt oberoende av varandra. I prop. 1978:79:12 s. 138 ff. diskuterade lagstiftaren undantagen till detta, där de vill se att underhåll mellan makar ska tillämpas restriktivt.

Om ena maken ska betala underhåll till den andra, ska detta helst endast röra sig om en omställningsperiod. Det förekommer dock situationer där särskilda försörjningssvårigheter ändå kan uppstå efter ett långvarigt äktenskap. Om det redan vid äktenskapsskillnaden går att förutse att den make som varit mest delaktig i hemmet, inte heller efter en omställningsperiod, kan skaffa sig en rimlig försörjning, bör underhållsbidrag kunna dömas ut för längre tid.

I mål NJA 1998 s. 238 diskuterade HD vad som anses vara "synnerliga skäl". I målet påpekade HD, med hänvisning till prop. 1978/79:12, att maken som yrkade på underhåll inte hade något förvärvsarbete. Dock hade denne fortfarande en inkomst i form av förtidspension och därför valde HD att befria den andra maken från underhållsskyldighet.

Sammanfattningsvis är det inte helt fastställt vad som menas med "synnerliga skäl". Det framstår dock från både lagstiftarens och HD:s sida att underhåll ska kunna utdömas i situationer där ena maken mestadels ägnat sin tid åt hus och hem, vilket har gjort att äktenskapet begränsat möjligheterna för denne att försörja sig på egen hand även efter äktenskapets upplösning.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81881)