När måste hyresvärden renovera och det leda till hyreshöjning?

2020-04-21 i Hyresrätt
FRÅGA
När måste hyresvärden renovera köket och tapetsera om? Vi har bott i vår hyreslägenhet i 21 år utan att köksluckor eller bänkskivor målats eller renoverats på annat sätt. Tapeter i sovrummen har heller inte bytts ut under denna tid. Jag har haft kontakt med hyresvärden i flera år (sedan 2012) och frågat om detta men de skyller hela tiden på något så att det inte blir av. Vad gäller egentligen? Har hyresvärden rätt att höja hyran för den här typen av renovering? Tack på förhand för svar gällande detta.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du tycks känna till har en hyresvärd en skyldighet att hålla efter sin hyreslägenhet. Detta underhåll kan innefatta tapetsering, målning eller andra reparationer som krävs med tanke på lägenhetens försämring på grund av ålder och brukande.

(12 kap 15 § jordabalken)

I lagen är tidsspannet mellan dessa underhåll inte exakt reglerat utan man talar om ett skäligt tidsmellanrum. Vad som är ett skäligt tidsmellanrum kan variera från fall till fall och det är lägenhetens skick snarare än hur lång tid som gått som avgör.

Det man som hyresgäst har rätt att kräva är att lägenheten håller samma standard som vid inflyttningen. Det vill säga att det är hyresvärdens ansvar att den utrustning som fanns på plats när ni flyttade in är hel och fungerande. Man kan dock inte kräva att hyresvärden ska installera nya modernare utrustning eller liknande så länge det gamla fungerar.

(12 kap 55 § jordabalken)

När det gäller vilka typer av renoveringar hyresvärden har rätt att höja hyran för skiljer man mellan vanliga reparations- och underhållsarbeten och sådana som leder till förbättringar av lägenhetens standard. Standardhöjningar och moderniseringsåtgärder kan leda till att hyran höjs. Vid sådana åtgärder som kan ha en inte obetydlig inverkan på hyran krävs godkännande av hyresgästen eller tillstånd från hyresnämnden.

(12 kap 18 d § jordabalken)

Sammanfattningsvis har du som hyresgäst rätt att kräva att lägenheten håller det skick som den hade när ni flyttade in. Så länge de åtgärder som din hyresvärd vidtar inte innefattar modernisering eller standardhöjning av lägenheten har hyresvärden inte rätt att höja hyran.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1922)
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet
2021-04-01 Vem ska betala för flyttstädning?

Alla besvarade frågor (91059)