När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?

2021-02-24 i Fordringar
FRÅGA
Hej!Jag har ett skuldebrev till en vän där jag står som låntagare. Men vi har inte skrivit i vårt avtal när skulden ska vara återbetald. Kan hen kräva dom pengarna från mig nu, trots att vi inte skrivit något datum när pengarna ska vara återbetalda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Regler om skuldebrev finns i lagen om skuldebrev. Lagen ger dock ingen ledning för hur exakt ett skuldebrev ska vara utformat. Av praxis och lagförarbeten framkommer dock följande. Ett skuldebrev ska vara:

1. Skriftligt.
2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).
3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).
4. En utfästelse om ett penningbelopp.

I teorin krävs det inte att skuldebrevet är undertecknat, däremot är det ur bevisskäl en god idé att ha det underskrivet. I skuldebrevet kan man även skriva in och avtala om eventuell ränta och betalningsplan.

Om ni inte skriver in när lånet ska betalas (förfallodatum eller avbetalningsplan) gäller reglerna i lagen om skuldebrev. Enligt 5 § första stycket lagen om skuldebrev är gäldenären (du) skyldig att betala när borgenären (den som lånat ut pengar) begär det. Detta är vad som brukar benämnas med att skulden ska betalas vid anfordran.

Svaret på din fråga är att din vän kan kräva pengarna från dig, inte bara trots att ni inte skrivit in något förfallodatum, utan just därför. I avsaknad av avtalat förfallodatum är du skyldig att betala skulden när hen begär det.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?