När måste bodelningen vara genomförd?

2020-10-05 i Bodelning
FRÅGA
Om jag skiljer mig. Och vi gör en gemensam skilsmässa.Hur lång tid har man på sig innan man måste skriva på om vem som skall tex ta över huset och lånet.?När måste bodelningen vara genomförd.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB).

När måste bodelningen vara genomförd?

En bodelning ska som utgångspunkt förrättas när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning under tiden som ett äktenskapsmål pågår ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB). Det finns emellertid inga lagstadgade tidsgränser för när bodelningen måste vara genomförd.

Vad gör vi om vi inte kommer överens?

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem. Om makarna kan komma överens om hur bodelningen ska göras behöver de inte anlita någon för att hjälpa dem utan kan göra bodelningen på egen hand. Om makarna inte kommer överens kan de anlita en bodelningsförättare som bistår dem i bodelningen och prövar de tvistiga frågorna (17 kap. 1 § ÄktB).

Sammanfattning

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för när en bodelning måste vara färdig, men det är många enklare för er om den förrättas i närtid till äktenskapsskillnaden och inte drar ut alldeles för lång tid. Om ni skulle känna att bodelningen skulle dra ut på tiden på grund av att ni inte kommer överens om hur den ska gå till kan ni anlita en bodelningsförättare som kan hjälpa er så att bodelningen kan ändå färdigställas. Om ni är överens kan ni själva förrätta bodelningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92281)