FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis11/06/2022

När man blir stannad av polisen för misstänkt t.ex fortkörning, olovlig körning mm; vilken skyldighet har man att stanna kvar efter man blivit stannad?

När man blir stannad av polisen för misstänkt t.ex fortkörning, olovlig körning mm; vilken skyldighet har man att stanna kvar efter man blivit stannad? Har polisen rätt att hålla kvar en utan att gripa en? När får man lämna en poliskontroll? Tack för svar :)

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! 

Bestämmelser om polisens befogenheter återfinns i Polislagen.

En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott (22 § 1 st. 1 p. Polislagen). Dessa antaganden behöver inte bygga på att polisen som stoppar fordonet självt bevittnat fortkörningen. Polisen kan exempelvis ha upptäckt fortkörningen med en fartkamera eller genom bevittnande av någon annan polis än den som stoppar fortköraren.  

För att besvara din fråga, för att polisen ska ha rätt att stoppa ditt fordon krävs som huvudregel att någon av följande förutsättningar i 22 § Polislagen är uppfyllda:

  1. Det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,
  2. Det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,
  3. Det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller
  4. Det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Sammanfattningsvis, om polisen har signalerat att ditt fordon ska stanna, är du som förare enligt trafikförordningen skyldig att stanna. Du ska därmed stanna på plats efter stoppningen tills dess du fått tillstånd av polisen att åka vidare. 

Jag hoppas på att mitt svar är till hjälp! Har du vidare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss!

Mvh

Samah SulaimanRådgivare