När krävs ett arbetstillstånd?

2020-01-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej en american citizen som har kommit till Sverige utan visum behöver han arbetstillstånd för att jobba i Sverige eller räcker med passet ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att den amerikanska medborgaren redan befinner sig i Sverige och att denne undrar vad som krävs för att kunna arbeta.

Behövs arbetstillstånd?

Eftersom personen i frågan är en amerikans medborgare innebär det att denne behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige (2 kap. 7 och 8 c §§ utlänningslagen).

Krav för arbetstillstånd

- För att kunna få ett arbetstillstånd finns det några krav som behöver vara uppfyllda. Nedan kommer en lista på samtliga krav:

- Personen i frågan måste ha fått ett erbjudande om en anställning. Man kan alltså inte få ett tillstånd för att komma till Sverige och söka jobb, utan man måste redan ha fått ett jobberbjudande (6 kap. 2 § 1 st utlänningslagen).

- Anställningen ska även göra det möjligt för personen att försörja sig själv (6 kap. 2 § 1 st 1 p utlänningslagen). Med detta avses att personen inte ska vara i behov av försörjningsstöd, vilket motsvarar en lön om 13 000 kr före skatt.

- Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor måste vara lika bra som de villkor som följer av svenska kollektivavtal (6 kap. 2 § 1 st 2 p utlänningslagen).

- Personen behöver även ett giltigt pass (2 kap. 1 § utlänningslagen).

En ansökan om arbetstillstånd ska ha gjorts och beviljats före inresan i Sverige (6 kap. 4 § utlänningslagen).

Sammanfattning

Personen i fråga behöver ett arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige, men personen behöver redan innan inresa blivit erbjuden en anställning samt att ansökan om tillståndet behöver beviljas innan inresa i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?