När kommer någonting med i belastningsregistret?

2016-11-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Våren 2014 blev jag anhållen för våldtäkt vilket jag var oskyldig till. Åklagaren lade ner förundersökningen och jag släpptes. Hamnar detta i belastningsregistret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

De uppgifter som ska antecknas i belastningsregistret är enligt 3 § belastningsregisterlagen när någon

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

Eftersom åklagaren la ner förundersökningen om våldtäkt är ingen av dessa punkter aktuella och det kommer därför inte antecknas i belastningsregistret.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2468)
2020-10-27 Hur påverkas ens möjligheter till jobb, körkort och bostad till följd av en brottmålsdom?
2020-10-26 Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85451)