När kan uppsägning av en bostad ske med omedelbar verkan?

2021-05-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag bor i en lägenhet där jag inte har kunnat leva normalt på ett och ett halvt år på grund av familjen som bor på övervåningen. Från morgon till kväll lyssnar jag på skrik, springer, kastar saker på golvet. Jag försökte prata med den här familjen men det hjälpte inte. Jag har redan rapporterat det flertalet gånger till fastighetu men jag fick svaret att de inte kan göra natten och jag fick ett telefonnummer till företaget som hanterar det. Jag har rapporterat det flera gånger. Det är fortfarande detsamma. Vi arbetar med min man till sent på kvällen och efter att ha återvänt hem kan vi inte vila. Det är omöjligt att bo här normalt, vi kan inte ens titta på TV under dagen eftersom det är så högt.Jag vill byta lägenhet eftersom jag inte kan bo här längre. Min fråga är, är det möjligt för mig att förkorta uppsägningstiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att det är hyresrätt till en bostad som du har. Jag utgår även från att du har ett avtal på obestämd tid (tillsvidareavtal) med hyresvärden och att du och hyresvärden inte kommit överens om annat vad avser uppsägningstiden.

Tillämplig lag

Med anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB).

Uppsägningstid - huvudregel

Ifråga om hyresavtal som gäller tillsvidare är uppsägningstiden tre månader räknat från det närmaste månadsskifte som inträffar när uppsägningen sker, t.ex om uppsägning sker 15 januari så gäller hyresavtalet fram tills 31 april samma år. (12 kap. 4 § JB).

Ingen uppsägningstid - undantag

Från denna huvudregel så finns det även undantag. Ett hyresavtal som sägs upp under hyresförhållandet på grund av att bostaden är behäftad med en brist av väsentligt betydelse ska upphöra att gälla med omedelbar verkan (12 kap. 16 och 11 § JB). I det fallet uteblir alltså någon uppsägningstid.

Vilka brister anses vara av väsentligt betydelse?

Brister i bostaden anses vara av väsentligt betydelse för det fall de medför en verklig avsevärd olägenhet för hyresgästen. När man avgör om det föreligger sådana brister så ska hänsyn tas till vilket ändamål bostaden är upplåten. Vidare bör avseende fästas vid vad som vid avtalets ingående förutsatts av hyresgästen men som senare inte fullgjorts av hyresvärden.

I tidigare rättsfall har störande musik som orsakat en hyresgäst nervsjukdom ansetts vara en brist av väsentligt betydelse. Desamma har gällt då oljud från grannen ovanför drabbat hyresgästens hälsa allvarligen.

I ditt fall

För att du som hyresgäst ska ha rätt till uppsägning med omedelbar verkan så räcker det inte enbart med att dina grannar stör dig. Utan för att störningarna ska anses vara av väsentligt betydelse verkar det som att det i tidigare rättsfall uppställs ett krav för att ha rätt till uppsägning med omedelbar verkan att störningarna är av sådan karaktär att de medfört att du som hyresgäst lidit men (t.ex drabbats av någon psykisk sjukdom).

Med anledning av att ingen sådan omständighet förefaller vara för handen i ditt fall torde du inte ha rätt att säga upp ditt avtal med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97662)