När kan "skitsnack" utgöra förtal eller förolämpning?

FRÅGA
Jaha, okej. Nu har exet luskat ut mitt nya lösenord till FB och stämmer mig för ärekränkning med screenshots på privata konversationer mellan mig och min mor, mig och min bror och mig och min kusin. Får man inte prata otrevligt men både sant och möjligtvis sant om sitt ex med sin familj? Undrar hur hans advokat tänker här, funkar det han försöker med? Syns tydligt på screenshotsen att han är inloggad på min FB. Vad händer nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärekränkning, som ditt ex hävdar att han ska anmäla dig för, är ett samlingsnamn för de två brotten förtal och förolämpning. Ärekränkning är alltså inte ett brott som man kan dömas för enligt brottsbalken. Därför kommer jag i mitt svar att gå igenom för om händelsen kan räknas som förtal eller förolämpning.

Förtal
Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. I paragrafen uppställs några kriterier som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brottet förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller på annat sätt lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning har gjort sig skyldig till brottet förtal. Enligt högsta domstolen ska uppgiften ha en grad av bestämdhet så att det går att pröva sanningen i den. Det får således inte enbart handla om rena värdeomdömen, se NJA 2014 s.808. Det beror alltså lite på vad det är för ”otrevligheter” som uttalats, om det är konkreta uppgifter om ditt ex eller bara ”allmänt skitsnack” vilket inte är att se som förtal. T.ex. är det inte förtal att kalla någon idiot eller liknande. Skulle det vara så att det du skrivit uppfyller kriterierna för förtal så finns det ansvarsfrihetsgrunder som kan fria dig från ansvar. Ansvarsfrihetsgrunderna hittar du i 5 kap. 1 § 2 st. brottsbalken. I bestämmelsen står att om personen som uttalat sig nedsättande varit skyldig att göra detta eller att det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften så kan personen undgå att dömas för förtalsbrottet. Det krävs att uppgiften som personen uttalat är sann eller att personen haft skälig grund för den. Om det du skrivit om ditt ex är sant skulle detta kunna fria dig från ansvar.

Förolämpning
Brottet förolämpning regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. För att dömas för brottet förtal krävs att den nedsättande uppgiften har lämnats direkt till offret. Då du inte haft för avsikt att det du skrivit om exet skulle komma till hans kännedom kan du inte ha begått brottet förolämpning.

Min bedömning utifrån det sagda är att ditt ex inte kommer att ha framgång med sin anmälan, alltså att du inte kommer bli åtalad för något brott. Som sagt beror det lite på vad du skrivit men jag har svårt att se att detta skulle kunna utgöra förtal eller förolämpning.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1236)
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?

Alla besvarade frågor (94470)