När kan polisen begära att se ID-handlingar?

2020-04-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejOm jag är ute och går en promenad och polisen kommer efter mig och stanna mig o ber mig visa id handling för han säger att jag såg misstänksam ut och att jag bete mig konstigt, fast jag bete mig vanligt och var ute promenera, har dom rätt göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över när polisen har rätt att begära att se id-handlingar.
Reglerna kring detta hittar man i Polislagen (1984:387), hädanefter förkortad PL.

Inledningsvis ska det nämnas att polisen i allt polisarbete ska iaktta behovs- och proportionalitetsprincipen (8 § PL). Behovsprincipen innebär att ett polisingripande bara ska göras om detta ingripande är nödvändigt, exempelvis för att avvärja eller undanröja en ordningsstörning eller liknande. Proportionalitetsprincipen innebär att det intrång som det innebär för den enskilde att ett ingripande görs, inte får stå i missförhållande till ingripandets syfte.
I allt polisarbete gäller även att minsta möjliga tvång eller våld ska användas.

Möjligheten för polisen att begära att man ska visa id-handlingar regleras i 14 § PL. I denna sägs att en polisman kan omhänderta en okänd person för identifiering om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag ska berövas friheten vid anträffandet. För att personen ska kunna omhänderta en person med stöd av detta lagrum krävs alltså följande:
1) Att det finns särskild anledning att anta att den okände är efterspanad eller efterlyst
- Detta kan vara att dennes utseende stämmer överens med ett uppgivet signalement på den efterlyste. Särskilt anledning att anta innebär att polismannen ska kunna redovisa ett konkret skäl för sin misstanke.
2) Att han med stöd av lag ska berövas friheten vid anträffandet
- Exempelvis att denne ska gripas
3) Att han antingen vägrar lämna uppgift om sin identitet eller att det finns anledning att anta att hans uppgift om denna är oriktig
- Anledning att anta är ett lågt ställt krav

Det har i förarbetena till lagrummet 14 § PL uttalats att detta ska tolkas så att var och en, för sådana fall som avses i paragrafen, är skyldig att på polismans förfrågan lämna uppgift om sin identitet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)