FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis29/02/2020

När kan man söka ny vapenlicens efter att den återkallats på grund av rattfylleribrott?

Hej! Jag blev stoppad av polisen för för 16 månader sen och åkte dit för grovt rattfylleri jag hade även jakt vapen som jag hade licens på i hemmet som man beslagtogs och man drog in vapen licenserna för mig, Nu undrar jag när jag kan söka nya vapen licenser igen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du kan ansöka om ny vapenlicens efter att du fått den återkallad. Licensen drogs in i samband med att du dömdes för ett rattfylleribrott. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen (här), vapenförordningen(här) och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3) (här). I mitt svar har jag utgått från att polisen återkallat din vapenlicens på grund av att de anser att du är olämplig att inneha vapen.

Krav på lämplighet för att få inneha vapen

I och med att du dömdes för ett rattfylleribrott har polisen dragit in din vapenlicens. Polisen kan dra in en persons licens om de anser att denna är olämplig att inneha vapen, se 6 kap 1 § vapenlagen (här). Att du dömts för ett rattfylleribrott är grunden för att polisen anser att du är olämplig.

Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden är endast rekommendationer för hur man bör göra för att uppfylla de bindande reglarna. De allmänna råden är just rekommendationer och är alltså inte bindande i sig.

Om den sökande gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör det i normalfallet inte godkännas någon vapenlicens förrän minst tre år förflutet sedan gärningen begicks

Enligt de allmänna råden bör en förutsättning för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän tre år sedan gärningen begicks, se FAP 551-3 s. 8-9 (här).

Sammanfattning

De allmänna råden säger att sökanden i normalfallet bör vänta tre år innan ny licens meddelas. Detta är dock endast en rekommendation och inte en bindande regel. Det kommer därför göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ta både kortare och längre tid innan du beviljas ny vapenlicens. Du bör i vart fall ha de allmänna råden i åtanke när du planerar att söka ny vapenlicens för att ha en uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo