FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 29/04/2018

När kan man sägas upp på grund av arbetsbrist? Vad händer då med uppsägningstiden och företrädesrätten till återanställning?

Hej!

Jag har hamnat i en minst sagt hemsk situation, jag har jobbat som snickare i 16 år,tyvärr ådrog jag mig ett diskbråck för drygt 2 år sedan.

För att göra en lång historia kort:

Detta diskbråcket har orsakat mig en permanent nervskada, detta gör ju givetvis att jag aldrig kommer att kunna snickra igen, jag har fått möjligheten att arbetsträna f.r.o.m januari 2018.

Men det har självklart varit väldigt anpassade uppgifter, jag har administrativa arbetsuppgifter på 50%,den andra hälften är sjukskrivning.

Nu till min fråga:Min arbetsgivare säger nu att det inte finns något jobb kvar åt mig, jag är anställd som YA och går således på den las listan,kan dom säga upp mig här p.g.a personliga skäl,då med hänvisning till arbetsbrist?Vad händer isf, jag har ju 6 månaders uppsägningstid och 9 månaders återanställningsrätt, eller kan jag gå miste om den här tiden?

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så undrar du om du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, samt om din uppsägningstid och återanställningsrätt går förlorad om du blir uppsagd.

Turordningslista

Det är nämligen så att om din arbetsgivare säger upp dig med hänvisning till arbetsbrist, så är det skäl som inte hänför sig till dig personligen. När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist, så måste arbetsgivaren ta hänsyn till så kallade turordningsregler (22 § LAS). Generellt sett innebär det regler som säger sist in på arbetsplatsen, först ut från arbetsplatsen. Med andra ord, den med kortast anställningstid måste gå först. Detta är det som man skulle kunna kalla "laslista", eller turordningslista. Arbetstagarna blir placerade i olika listor baserat på vilken driftsenhet de tillhör. Jag hade behövt mer information om din nuvarande tjänst hos din arbetsgivare och din arbetsgivares verksamhet för att säkert kunna fastställa om du hamnat i rätt turordningslista.

Jag tolkar din fråga som att du numera arbetar med administrativa uppgifter hos din arbetsgivare, vilket gör att du hamnar på en lista som motsvarar den driftsenheten. Där har du inte så lång anställningstid, vilket gör att risken är stor att arbetsgivaren har möjlighet att säga upp dig därifrån under förutsättning att det föreligger arbetsbrist.

Omplaceringsskyldigheten

Något som är viktigt att tänka på är att din arbetsgivare före uppsägningen har en skyldighet att kolla om det finns ett yrke för dig någon annanstans hos sig (22 § fjärde stycket LAS). Detta kallas omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren är med andra ord skyldig att bereda dig plats för annat arbete hos sig, förutsatt att det finns något sådant och att du har tillräckliga kvalifikationer för det arbetet. Om det inte finns något arbete som kan beredas för dig hos arbetsgivaren och denne har placerat dig i rätt turordningslista så är tyvärr risken stor att du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist .

Uppsägningstid och företrädesrätt till återanställning

När det gäller den andra delen av frågan som omfattar uppsägningstid och företrädesrätt till återanställning så har du fortfarande rätt till detta.

Uppsägningstiden gäller i sex månader om du har en sammanlagd anställningstid hos din arbetsgivare som är längre än tio år (11 § LAS). Om inget annat sägs i kollektivavtalet eller i ditt anställningsavtal så är det sex månaders uppsägningstid som gäller, där du har rätt till lön och andra förmåner. Kolla noga i ditt anställningsavtal och i kollektivavtalet om det är någon specificerad uppsägningstid där. Det är nämligen så att din uppsägningstid blir kortare om det står i dina avtal.

Företrädesrätten till återanställning har du också rätt till (25 § LAS). Men du behöver meddela arbetsgivaren skriftligt om att du vill göra anspråk på din företrädesrätt. Du ska också dokumentera det skriftliga meddelandet.

Ytterligare frågor?

Om du undrar något annat så är du välkommen att ställa en ny fråga. Du kan också höra av dig till mina kollegor här på Lawline via telefon om du behöver mer hjälp i ditt ärende.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline!

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?