När kan man klaga på ett körkortsingripande?

Hej Igår blev en vän till mig stannad av polisen mitt i natten(03,20) som påstod att min vän körde mot rött och "tvingade" min vän att skriva under polisrapporten fast vännen nekade, enligt vännens åsikt så körde vännen ej mot rött ljus utan att det var gult. I bilen fanns fyra personer som kan bevittna detta.

Körkortet togs på plats av polisen.

Min vän behöver (beroende) sitt körkortet för sina jobb som är personlig assistent och annat jobb på annan ort i långvården.

När skall man klaga på detta beslut som polisen gjorde på plats, eller skall man klaga på beslutet när det kommer ifrån Transportstyrelsen.

Min vän behöver verkligen sitt körkort så fort som möjligt tillbaks.

En annan fråga hade det inte räckt med en varning till min vän.

Tacksam för återkoppling hur man skall göra agera.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att polisen valde att ta din väns körkort kallas för ett omhändertagande av körkort. Beslutet att omhänderta körkortet kan inte överklagas (8 kap. 2 § 5 p. körkortslagen). Polisen har rätt att omhänderta körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas (5 kap. 7 § 2 p.).

Grund för återkallelse föreligger bl.a. då körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon kört mot rött ljus, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p.). Transportstyrelsen tar beslutet om körkortet ska återkallas eller lämnas tillbaka till din vän. Återkallelse förenas med en s.k. spärrtid på minst en månad. Innan Transportstyrelsen tar beslutet har din vän rätt att yttra sig och ge sin syn på saken och kan då framföra sin uppfattning om att trafikljuset i själva verket inte slagit om till rött samt att din vän har stort behov av körkortet i tjänsten.

Transportstyrelsen kan, istället för att återkalla körkortet, besluta att ge din vän en varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Särskilda skäl kan ex. vara omständigheter vid trafiköverträdelsen eller personliga skäl, såsom att man är i stort behov av körkort i sitt arbete.

Huruvida din vän faktiskt körde mot gult eller rött är en bevisfråga där din vän och övriga passagerare har en uppfattning, medan polisen som jag förstår det är av en annan åsikt. Värt att påpeka är att det även är förbjudet att passera stopplinje eller signal när trafikljuset lyser gult och är på väg att slå över till rött, om man inte hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara (3 kap. 6 § vägmärkesförordningen). Att köra mot gult ljus är dock inte grund för återkallelse av körkort.

Att köra mot rött ljus anses dock i regel som en allvarlig trafiköverträdelse eftersom överträdelsen enligt motiven till körkortslagen, oavsett trafikfaran i det enskilda fallet, visar en påtaglig brist i förarens insikter om och förståelse för vad trafiksäkerheten kräver. I ett vägledande rättsfall (RÅ 1993 ref 53) hade en förare av en bil passerat ett trafikljus som precis slagit över till rött. Överträdelsen bedömdes inte vara ringa och eftersom det saknades särskilda skäl för varning återkallades förarens körkort.

Sammantaget har alltså din vän först och främst rätt att yttra sig innan Transportstyrelsen tar beslut om körkortet ska återkallas. Innebär Transportstyrelsens beslut att körkortet återkallas kan detta överklagas till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § 1 p. och 7 kap. 2 § 7 p.).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”