När kan man få underhåll för sina barn?

2019-02-26 i Underhåll
FRÅGA
Min sons pappa betalar inget underhåll till mig trots att han är folkbokförd hos mig. Han har sin son måndagar och tisdagar alla veckor. (Efter förskolan) samt ett dygn varannan helg. Övrig tid är sonen hos mig.Vi delar på fasta utgifter såsom förskoleavgift, klädinköp samt försäkring. Han får dock halva barnbidraget. Har han rätt i att inte betala något underhåll till mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhåll finner man i Föräldrabalken (FB).

Enligt 7 kap 2 § FB behöver en förälder betala underhållsbidrag om barnet inte bor varaktigt hos dem. Vad varaktigt betyder är lite osäkert men det har i praxis framkommit att ca 1/3 av tiden anses som varaktigt (NJA 1998 s. 267). I ert fall verkar det vara på gränsen. Om er son är hos dig på måndag morgon och kommer tillbaka till dig först onsdag eftermiddag spenderar han 5 av 14 dagar hos sin pappa vilket blir lite mer än 1/3. Om han istället bara är hos sin pappa på eftermiddagen och han sover hos dig alla nätter (utom den varannan helg) är den påtagligt mindre än 1/3.

Oavsett fastställs underhållsbidrag genom dom eller avtal (7 kap 2 § 2 st FB), vilket innebär antingen att du och din sons pappa måste komma överens om det eller att en domstol dömer ut underhållsbidrag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (829)
2019-08-25 Kan jag kräva underhållsbidrag under pågående äktenskap?
2019-08-23 Underhållsstöd och bidrag betalas tills att barnet fyller 18 år eller tar studenten
2019-08-19 Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?
2019-08-17 Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?

Alla besvarade frågor (72228)