när kan man få svenskt medborgarskap efter dom om skyddstillsyn?

2020-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan,Jag kom till Sverige november 2014 och fick ett permanent uppehållstillstånd sedan december 2014. Augusti 2018 blev jag misstänk för olaga hot därefter dömts jag och fått skyddstillsyn som straff i maj 2019. Min fråga är när får jag ansöka om svenskt medborgarskap?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bli svensk medborgare finns en hel del krav, så som att man måste varit bosatt i Sverige en viss tid, permanent uppehållstillstånd i Sverige, vara minst 18 år, styrka sin identitet samt även ha ett skötsamt liv (11§ lag om svenskt medborgarskap). Enligt förarbetena är den sistnämnda punkten den som främst har att göra med tidigare kriminalitet. Man har då en so kallad karenstid från tiden man har avtjänat sitt straff. Enligt förarbetena till lagen är karenstiden för skyddstillsyn ett år från det att prövotiden om tre år har gått ut, det vill säga tidigast fyra år från dagen då påföljden började verkställas. Det innebär att du tidigast kan få svenskt medborgarskap i maj 2023, utifrån punkten om tidigare kriminalitet, under förutsättning att du inte blir dömd för annat brott.

Du kan läsa mer om ansökan på Migrationsverkets hemsida.

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?