När kan man dömas för brottet vårdslöshet i trafik?

2020-12-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Tjena jag blev tagen av polisen på min trimmad moped men dom har ingen hastighet uppmät. Dom tog mopeden och mitt körkort i beslag och på den tekniska undersökningen så startar inte mopeden och dom har ingen hastighet där heller. Min fråga är om jag fortfarande kan bli dömd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket beviskravet är för att dömas för brottet vårdslöshet i trafik (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott).

För brottet döms den som brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till brottet bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Bestämmelsen får sitt innehåll genom framförallt trafikförordningen. Genom att i väsentlig mån visa omsorg och varsamhet i trafiken ska en olycka kunna undvikas. Handlandet blir i regel straffbart när trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Den som döms för vårdslöshet i trafik får påföljden dagsböter eller, om brottet är grovt, fängelse i högst två år.

Beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"

För att kunna fällas för brottet måste åklagaren kunna bevisa att den tilltalade handlat i enlighet med den aktuella brottsbeskrivningen. Bevisningen ska innebära att det är ställt utom tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Domstolen ska sedan värdera bevisen för att kunna fastställa om den tilltalade ska fällas för brottet eller inte (35 kap 1 § Rättegångsbalken)

Sammanfattningsvis innebär detta för dig att åklagaren måste kunna bevisa att du brustit i din omsorg och varsamhet på ett sätt sätt som inneburit fara för att trafikolycka uppstått. Om det handlar om en hastighetsöverträdelse måste åklagaren kunna bevisa att du framfört ditt fordon över den tillåtna hastighetsgränsen. Domstolen avgör sedan om beviskravet är uppnått (dvs om har åklagaren lyckats bevisa att du begått brottet). Vid fall domstolen finner att beviskravet är uppnått riskerar du att få en fällande dom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1118)
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91320)