När kan man bli beviljad avlösarservice enligt LSS?

2020-09-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Finns det någon åldersgräns för att kunna få avlösarservice enligt 9§5 LSS? Min man har ALS,sitter i rullstol och har tappat sitt tal. Vi har haft avlösarservice enligt denna lag sen fem år tillbaka. Vi har under denna tid haft två olika handläggare som har beslutat att detta är riktigt vid omprövningarna. Min man tillhör 1§3 LSS.Nu har han fått en ny handläggare som menar att beslutet är fel då 9§5 LSS syftar till familjer med funktionshindrade barn där föräldrarna skall avlastas.Är detta riktigt? Vi har fått avslag vid omprövningen och tänker nu överklaga beslutet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En utgångspunkt när det gäller stöd enligt LSS är att personen ifråga måste omfattas av den så kallade personkretsen i 1 § LSS. Här framgår det tydligt av din fråga att din man omfattas av personkretsen.

De insatser som kan bli aktuella stadgas i 9 § LSS där avlösarservice nämns i femte punkten. Det finns inte någon åldersbegränsning för att bli beviljad avlösarservice utan det är en insats som är avsedd för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor hemma med sin familj.

Att neka din man stöd enbart pga. hans ålder verkar därför inte vara korrekt. Det skulle kunna vara så att den nya handläggaren ansett att han inte har behov av insatsen. Även om man omfattas av personkretsen i 1 § LSS ska en behovsprövning göras enligt 7 § LSS. För att bli beviljad stöd ska man dels ha behov av insatsen för sin dagliga livsföring och detta behov får inte bli tillgodosett på något annat sätt.

När det gäller det första kravet ska en jämförelse göras med den livsföring som kan anses vara normal för en person i samma ålder. När det gäller det andra kravet ska det observeras att behovet faktiskt ska vara tillgodosett för att man ska kunna nekas en insats, det räcker inte att det "kan" tillgodoses på annat sätt.

Vidare framgår det av 7 § andra stycket LSS att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. I praktiken har detta stadgande kommit att användas som ett villkor för rätten till insatser. Om den enskilde redan har goda levnadsvillkor finns alltså ingen skyldighet för kommunen att besluta om ytterligare insatser. Då anses hen redan vara tillförsäkrad det.

Sammanfattningsvis kan man inte nekas avlösarservice enligt LSS enbart på den grunden att man är för gammal. Men för att beviljas stödet måste en handläggare göra bedömningen att man omfattas av personkretsen i 1 § LSS och att man dessutom har behov av den specifika insatsen enligt 7 § LSS.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1304)
2021-06-24 Räknas skadestånd som inkomst vid bedömning av rätten till socialbidrag?
2021-06-21 Hur tar man del av uppgifter ur belastningsregistret?
2021-06-17 Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?
2021-06-16 Var kan jag lära mig mer om juridik?

Alla besvarade frågor (93333)