När kan man begära jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB?

2016-05-30 i Bodelning
FRÅGA
I vilket fall kan äktenskapsbalken 12:2 åberopas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Äktenskapsbalken 12 kap. 2 § (här) är en jämkningsregel och kan endast åberopas av den efterlevande maken. Det måste göras en begäran från efterlevande make senast vid bodelningstillfället. Regeln är en typ av skyddsregel för den efterlevande maken.

Regeln föreskriver att en efterlevande make kan välja att vardera part ska behålla hela eller delar av sitt giftorättsgods som sin andel vid en bodelning. Det innebär att det inte görs någon delning i praktiken av det som undantas bodelning eftersom vardera sida har kvar det som annars skulle ingå i en bodelning. Regeln kan användas till exempel för att skydda sin egendom mot särkullbarn eller testamentestagare på den avlidne makens sida eller i motsatt syfte för att den avlidnes arvingar ska få all egendom efter den avlidne maken.

Sammantaget kan 12 kap. 2 § äktenskapsbalken alltid och endast åberopas av den efterlevande maken. Det är en typ av skyddsregel.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85229)