När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?

2019-08-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Jag har ansökt får min fru i oktober 2017 och nu 25 juli 2019 hon har fåt avslag kan man ansöka igen ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du sökt uppehållstillstånd för din frus räkning, fått avslag på ansökan och undrar över om det går att göra en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Bestämmelser om uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen (UtlL.) För tillfället finns det dock en tillfällig lag som tillämpas parallellt med Utlänningslagen i vissa frågor, se Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tillfälliga lagen har strängare regler och har företräde om det finns en bestämmelse som avviker från Utlänningslagen bestämmelse (se 1 kap. 1 a § UtL).

Överklaga Migrationsverkets beslut

I första hand rekommenderar jag att du överklagar Migrationsverkets beslut. I avslagsbeslutet ska det stå det hur lång tid du har på dig att överklaga. Överklagandefristen är vanligtvis tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Eftersom du tog del av beslutet den 25 juli har du alltså fram till den 15 augsti att överklaga beslutet.

Ifall du väljer att överklaga beslutet ska du ange varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du bör även skicka med dokument och bevis som stöder din berättelse. Överklagandet ska sändas till Migrationsverket. Förutsatt att Migrationsverket inte finner skäl att ändra sitt beslut, kommer överklagandet att prövas av Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas till Migrationsöverdomstolen som sista instans.

När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?

Om tiden för överklagande har löpt ut är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Huvudregeln är att avslag på en ansökan inte utgör ett hinder mot en ny ansökan i samma ärende. Ansökningsmål vinner alltså inte negativ rättskraft.

Om du inte gjort en överklagan av det ursprungliga beslutet inom utsatt tid, kan du alltid göra en ny ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A7 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-14 10:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (894)
2019-08-20 Varför har min fru fått avslag om uppehållstillstånd på grund av ej regelmässig lön?
2019-08-19 Går det ansöka om uppehållstillstånd för avsikt att ingå äktenskap under löpande betänketid?
2019-08-16 Vilken inkomst och vilket boende krävs vid uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2019-08-15 Hur lång tid tar det att för att få besked efter att ansökan om uppehållstillstånd är gjord?

Alla besvarade frågor (72110)