När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?

Hej Jag har ansökt får min fru i oktober 2017 och nu 25 juli 2019 hon har fåt avslag kan man ansöka igen ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du sökt uppehållstillstånd för din frus räkning, fått avslag på ansökan och undrar över om det går att göra en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Bestämmelser om uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen (UtlL.) För tillfället finns det dock en tillfällig lag som tillämpas parallellt med Utlänningslagen i vissa frågor, se Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den tillfälliga lagen har strängare regler och har företräde om det finns en bestämmelse som avviker från Utlänningslagen bestämmelse (se 1 kap. 1 a § UtL).

Överklaga Migrationsverkets beslut

I första hand rekommenderar jag att du överklagar Migrationsverkets beslut. I avslagsbeslutet ska det stå det hur lång tid du har på dig att överklaga. Överklagandefristen är vanligtvis tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Eftersom du tog del av beslutet den 25 juli har du alltså fram till den 15 augsti att överklaga beslutet.

Ifall du väljer att överklaga beslutet ska du ange varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du bör även skicka med dokument och bevis som stöder din berättelse. Överklagandet ska sändas till Migrationsverket. Förutsatt att Migrationsverket inte finner skäl att ändra sitt beslut, kommer överklagandet att prövas av Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas till Migrationsöverdomstolen som sista instans.

När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?

Om tiden för överklagande har löpt ut är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Huvudregeln är att avslag på en ansökan inte utgör ett hinder mot en ny ansökan i samma ärende. Ansökningsmål vinner alltså inte negativ rättskraft.

Om du inte gjort en överklagan av det ursprungliga beslutet inom utsatt tid, kan du alltid göra en ny ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000