När kan man ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning efter avslag på ansökan om asyl?

2020-07-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min sambo sökte asyl i Sverige men fick avslag och söker nu asyl i annat EU-land. Om han får uppehållstillstånd där vilka möjligheter har han då att komma tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd här på anknytning som min sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
Din fråga regleras främst i Utlänningslagen (UtL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningsL).

Asyl i annat EU-land
Inom EU har unionsmedborgare fri rörlighet i tre månader i andra EU-länder (3a kap. 1 § UtL). Däremot har en person som inte är medborgare i ett EU-land inte denna rätt. Om din sambo får asyl i ett annat EU-land räcker det således inte för att din sambo ska få bosätta sig i Sverige. Asyl är ett uppehållstillstånd som man söker som flykting eller för att få skydd (1 kap. 3 § UtlL), jag kommer vidare behandla möjligheten för din sambo att söka uppehållstillstånd genom anknytning.

Ansökan om uppehållstillstånd
En ansökan om asyl förenas ofta med en avvisning från landet som gäller i 4 år (12 kap. 22 § UtlL). Din sambo måste således lämna landet men kan däremot trots avslag på asylansökan ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning i Sverige om ni planerar att bli sambos (5 kap. 3-3a § UtL). Detta måste däremot göras från det land din sambo befinner sig i efter att ha lämnat Sverige i enlighet med avvisningsbeslutet. Hade ni varit gifta eller tidigare räknats som sambo ska uppehållstillstånd beviljas, med vissa krav, men planerar ni att bli sambos anger endast lagen att uppehållstillstånd får lämnas och det är således inget krav på Migrationsverket att lämna uppehållstillstånd. Har ni däremot bott tillsammans en tid och är att anse som sambos enligt 1 § Sambolagen ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd till din sambo om du uppfyller försörjnings- och boendekraven.

Kraven för uppehållstillstånd p.g.a anknytning
Du behöver däremot, oavsett om du är svensk medborgare eller inte, kunna försörja dig själv och din sambo för att din sambo ska kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 3b § UtlL, 9 § BegränsningsL). Du behöver även ha en passande bostad för er att bo i (5 kap. 3 b § UtL).

Sammanfattning
Är din sambos avslag på asyl förenat med ett avvisningsbeslut behöver han följa beslutet om han inte väljer att överklaga beslutet. Din sambo har inte möjlighet att resa tillbaka till Sverige genom ett asyl i ett annat land då den fria rörligheten i EU endast gäller unionsmedborgare. Din sambo kan däremot ansöka om uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till dig då detta utgör en annan grund för uppehållstillstånd än behovet av skydd. Detta kan han göra direkt efter avslag på asylansökan. Däremot så behöver han lämna landet under denna tid i enlighet med avvisningsbeslutet i väntan på att Migrationsverket ska hantera ansökan om uppehållstillstånd p.g.a anknytning. Beviljar Migrationsverket ansökan får han återvända till Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?