När kan man ansöka om uppehållstillstånd igen efter avslag?

2020-01-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag undrar om vad säger lagen om min sambo som är asylsökande har fått avslag och om vi nu gifter oss och han sänds tillbaka till hemlandet när kan vi ansöka om att få komma tillbaka via anhörig ansökan ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formella hinder som föreskriver någon tidsfrist om när man kan söka uppehållstillstånd igen efter avslag, man kan alltså ansöka på nytt när man vill. Om beslutet om avslag ännu inte vunnit laga kraft går det att överklaga det. Vanligtvis har man tre veckor på sig att överklaga från det att beslutet meddelades.

Om beslutet har vunnit laga kraft kan ni istället skicka in en ny ansökan. Ett tidigare avslag utgör som utgångspunkt inget hinder för att ansöka om uppehållstillstånd igen. För att få uppehållstillstånd krävs bl.a. att du som bor i Sverige kan försörja både dig själv och den som behöver uppehållstillstånd, samt att du har en tillräckligt stor bostad som rymmer er båda. Du kan läsa mer om kraven för uppehållstillstånd för sambor/makar hos Migrationsverket. Deras hemsida hittar du här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?