När kan man ansöka om svenskt medborgarskap?

2020-10-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
När kan som tidigast min man få svenskt medborgarskap?Jag har läst endel som tolkar det att efter 2 år som gift kan man få medborgarskap. En del säger 3 år.Han kom till sverige 2015 och ansökte om asyl.Oktober 2018 beviljades han 3 årigt uppehållstillstånd.Augusti 2019 gifte vi oss och bor tillsammans.Han är skötsam och jag arbetar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna bli svensk medborgare genom ansökan krävs att man uppfyller följande punkter:

- kunna styrka sin identitet
- fyllt 18 år
- ha permanent uppehållstillstånd (tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller inte) eller
- ha uppehållsrätt/uppehållskort (om EU-medborgare/anhörig till EU-medborgare)
- ha uppfyllt kraven för hemvist, dvs bott i Sverige viss tid
- ha levt ett skötsamt liv i Sverige

Informationen finns tillgänglig på Migrationsverkets hemsida. Alla punkter måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas. På hemsidan finns även ett test man kan göra för att se om man verkar uppfylla kraven för att kunna bli svensk medborgare. Testet är endast ett test för en själv och ingenting Migrationsverket tittar på när man har gjort testet.

Vad menas med "uppfyllt kraven för hemvist"?

Det som du tar upp i din fråga rör hemvistkravet i punkt 5 i listan ovan, dvs hur länge man måste ha varit bosatt i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap. Huvudregeln är att man ska ha varit bosatt i Sverige under en sammanhängande tid om fem år.

Kravet på hur länge man måste ha varit bosatt i Sverige för att kunna ansöka om medborgarskap kan dock vara kortare än fem år under vissa förutsättningar. Om man exempelvis är gift med en svensk medborgare kan man ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Dock måste man även ha bott tillsammans de senaste två åren. Observera att även de andra punkterna i listan ovan måste vara uppfyllda. Man måste alltså ha permanent uppehållstillstånd för att kunna beviljas medborgarskap om man kommer utanför EU. Du kan läsa mer om hur man får permanent uppehållstillstånd här.

Eftersom det är många delar som ska överensstämma för att en ansökan om medborgarskap ska beviljas råder jag er att göra det test som Migrationsverket tillhandahåller för att helt kunna fylla i frågorna utefter er situation.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?