När kan man anmäla någon för förtal?

FRÅGA
Hej, jag har blivit kontaktad ett flertal gånger av olika människor och tjejer som påstår att min pojkvän är otrogen. Han nekar till allt. Tjejerna kan säga saker som han inte har gjort, pekat ut honom på ett negativt sätt för att förstöra för honom. Kan jag och min pojkvän anmäla de här människorna för förtal?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken, och anger att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning döms för förtal till böter. Otrohet är inte brottsligt, men att påstå att någon är otrogen kan anses vara ett utpekande av att personen är klandervärd i sitt levnadssätt och kan utsätta personen för andras missaktning. Om en domstol anser att påståendena är av allvarlig nedsättande beskaffenhet kan de som påstått att din pojkvän är otrogen dömas för förtal. Det krävs dock ganska mycket för att de ska kunna dömas, och det finns därför en risk att påståendena inte anses tillräckligt allvarliga.

Om din pojkvän vill så kan han ändå anmäla dem och se vart det leder.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82646)