När kan körkort återkallas?

2020-05-21 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag körde bil och blev stannad utav polisen som påstig att jag såg narkotikapåverkad ut vilket jag inte var, jag hade bara varit uppe väldigt länge utan sömn efter en helgs spelande och skulle hem till min familj klockan 10 på morgonen. Jag vägrade pissa men de fick ta blodprov på mig. Nu menar transportstyrelsen på att dom har rätt att dra in mitt körkort i 12 månader trots att svaret var negativt på grund av att polisen tyckte jag såg narkotikapåverkad ut. Går det verkligen göra så när jag är oskyldig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av vad jag kan utläsa av din fråga har du fått ett återkallat körkort och en spärrtid (alltså då nytt körkort inte får utfärdas) på tolv månader och undrar nu om transportstyrelsen har rätt att göra detta. I det följande kommer jag att redogöra för när ett körkort kan återkallas och vad man kan göra för att påverka beslutet och med detta förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

När kan transportstyrelsen återkalla ett körkort?
I 5 kap 3 § i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL) hittar man bestämmelserna för när transportstyrelsen har rätt att återkalla ditt körkort. Det finns nio återkallelsepunkter, alltså nio situationer som utgör grund för återkallelse:

1) Du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

2) Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i (om du har haft någon skuld i trafikolyckan spelar ingen roll).

3) Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod, tex mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte har använt bilbälte.

4) Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött ljus, inte tagit hänsyn till stopplikt , kört om vid övergångsställe, vårdslöshet i trafik, olovlig körning eller inte anpassat avståndet till fordonet framför

5) Du bedöms opålitlig i nykterhetshänseende, alltså om polisen exempelvis har tagit dig för berusning vid ett antal tillfällen eller att det finns andra uppgifter om bruk av narkotika och/eller alkohol

6) Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott. Detta behöver inte vara ett trafikbrott eller ha med bilkörning att göra, utan kan vara exempelvis grov misshandel eller grovt narkotikabrott.

7) Du uppfyller inte de medicinska krav som ställs för att man ska få ha körkort eller körkortstillstånd. Alltså att du har en sjukdom, skada eller liknande och från trafiksäkerhetssynpunkt inte bör ha körkort.

8) Transportstyrelsen har krävt att du ska lämna in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov och du har inte kommit in med det.

9) Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder

Hur kan man påverka beslutet?
Om det är så att man är missnöjd med det beslut som transportstyrelsen meddelat finns det möjlighet att överklaga (8 kap 1 § 1 p. KörkL). Man överklagar då hos förvaltningsrätten.

Sammanfattning
Ovan har jag redogjort för när transportstyrelsen kan återkalla ett körkort. Oavsett på vilken grund ditt körkort har blivit återkallat har du möjlighet att överklaga beslutet.

Information angående hur du överklagar finns här:
https://www.domstol.se/en/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/korkort/overklaga-korkortsbeslut/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll