När kan jag frånträda ett förhandsavtal?

2021-05-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag signerade ett förhandsavtal i förra veckan, har jag rätt att använda ångerrätten och säga upp avtalet? mvh Lisa Norrena
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Genom avtalet binder parterna sig genom att köparen blir skyldig att förvärva bostadsrätten när den står klar för inflyttning, och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten.

Ett förhandsavtal underställs formkrav och regleras i 5 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).

Det är inte möjligt att hävda eventuell ångerrätt i de fall bostadsrättsköparen vill frånträda ett förhandsavtal. De möjligheter som ges regleras uttömmande i 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen.

Du får som bostadsrättsköpare frånträda förhandsavtalet genast vid uppsägning om:

- Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen

- Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen

- Avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (893)
2021-06-16 Ångerrätt vid köp på nätauktion?
2021-06-08 Vilket lands lag som gäller vid köpeavtal när säljaren är utomlands
2021-06-01 Vilken ångerrätt finns vid avbokning av en kurs?
2021-05-29 Vad ska man göra när man får varor som man inte beställt?

Alla besvarade frågor (93145)