FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll03/12/2018

När kan föräldrar kräva hyra av sina hemmaboende barn?

Hej!

Jag har separerade föräldrar, och min pappa betalar underhållsbidrag till mig och inte min mamma då jag har fyllt 18 år men fortfarande studerar på gymnasienivå.

Min mamma kräver mig nu på hyra för att bekosta min mat,husrum osv, har hon rätt att göra detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör underhållsskyldigheten gentemot barn och bestämmelser om detta finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Föräldrar har som huvudregel underhållsskyldighet gentemot sina barn tills de fyller 18 år. Om barnet fyllt 18 år men fortfarande studerar på gymnasial nivå består underhållsskyldigheten fram tills barnet går ut gymnasiet, men som längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Eftersom du fortfarande studerar på gymnasienivå är dina föräldrar underhållsskyldiga gentemot dig trots att du fyllt 18 år. När du avslutar dina gymnasiala studier upphör även deras underhållsskyldighet. Din mamma har alltså inte rätt att kräva hyra av dig nu eftersom hon fortfarande är underhållsskyldig gentemot dig.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?