FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/12/2022

När kan en rättegång hållas bakom stängda dörrar och kan målsäganden vara anonym?

Hej, är det möjligt att en rättegång hålls helt dold och hemlig och att målsäganden står som anonym på grund av riktigt känslig information. Eller att målsäganden inte alls är delaktig i fallet för att hen skulle ha lämnat ut en fullmakt till någon annan som sköter det. Och om det skulle vara så att de skulle vara möjligt går det då för målsäganden att få tillgång till domen i efterhand ifall han inte fått den på något sätt, vi säger att posten skulle slarvat bort brevet eller liknande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om en rättegång kan hållas “bakom stängda dörrar” och om målsäganden kan vara anonym. Jag tolkar det även som att du undrar om målsäganden behöver infinna sig under rättegången, och om målsäganden kan få tillgång till domen i efterhand. Då du använt begreppet “målsägande” tolkar jag det som att din fråga avser rättegång i brottmål.


Kan domstolsförhandlingar hållas bakom stängda dörrar?

I Sverige gäller som huvudregel att domstolsförhandlingar (rättegångar) är offentliga, och därmed öppna för allmänheten (2 kap. 11 § RF och 5 kap. 1 § RB). Det finns dock vissa undantag till detta, vilket är om det kan antas att det läggs fram uppgifter som är belagda med sekretess, om det förekommer förhör med en person under femton år eller med en psykiskt sjuk person eller om det annars är särskilt bestämt att förhandling får hållas inom stängda dörrar (5 kap. 1 § 2-4 st. RB). Om det beslutas att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar är det endast domstolen och parterna som får befinna sig i rättssalen.

Annan person kan i vissa fall tillåtas närvara även om det har beslutats att hållas inom stängda dörrar. Detta kan exempelvis vara en anställd vid domstolen eller nära anhöriga till den tilltalade (5 kap. 3 § RB)


Kan målsäganden vara anonym?

Vidare ska utredas om målsägandens uppgifter kan anonymiseras. Vissa uppgifter i en dom kan anonymiseras, trots att en dom i sig är offentlig. Detta kan gälla bland annat målsägandens personuppgifter (35 kap. 12 § OSL och 35 kap. 13 § OSL). Rätten gör då en sekretessprövning med hänsyn till bland annat vilken typ av mål det är och vilken part det gäller. Man kan inte i efterhand ansöka om att personuppgifter ska vara sekretessbelagda, utan domstolen avgör om uppgifterna ska vara sekretessbelagda.


Måste målsäganden infinna sig vid huvudförhandlingen?

Huvudregeln är att parterna i rättegången ska infinna sig vid huvudförhandlingen. Detta beror på att målsäganden ofta är den som känner till saken bäst själv, och det är därför av vikt att målsäganden själv hörs. Målsäganden måste dock inte infinna sig om rätten finner att dess närvaro är utan betydelse för utredningen (11 kap. 5 § RB). Om målsägande har blivit kallad till rättegången och är skyldig att närvara och inte gör detta, kan målsäganden behöva betala vite (45 kap. 15 § RB och 46 kap. 14 § RB).


Kan målsäganden begära ut en dom i efterhand?

Rätten att ta del av domar grundar sig i offentlighetsprincipen som syftar till att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). Om domen av någon anledning inte kommit fram och du vill ta del av en dom eller begära ut handlingar ur ett mål ska du kontakta domstolen som har målet. Även om vissa uppgifter i ett mål är sekretessbelagda eller liknande, och om domen hade tappats bort i posten, har en part i målet alltid rätt till insyn i handläggningen av målet genom sin partsinsyn. Sekretess kan därför inte hindra målsäganden från att ta del av en dom, då denne har rätt att få ta del av alla omständigheter som ligger till grund för ett avgörande.


Sammanfattningsvis går det under vissa omständigheter att hålla domstolsförhandlingar utan att allmänheten har tillträde till dessa. Målsägandens uppgifter kan även i vissa fall anonymiseras, men det är i de flesta fall av vikt att målsäganden själv närvarar vid huvudförhandlingen. Rätten att ta del av domar gäller alltid för en part i ett mål även om vissa omständigheter eller uppgifter är sekretessbelagda. Begäran av ett avgörande görs hos den domstol som handlagt målet.


Jag hoppas du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”