När kan en privat butik neka personer tillträde?

2018-10-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan jag bli nekad tillträde ock handla i privat butik under alla men inga brottsliga omständigheter
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vilka omständigheter kan jag bli nekad?

Privata butiker utgör inte allmän plats och det står således som huvudregel fritt för butiksinnehavaren att välja vilka som tillåts beträda lokalen. Vilka som får respektive inte får tillträda butiken regleras inte i lagen utan baseras således på förhållandet mellan butiksinnehavaren och besökaren. Det förs politisk diskussion kring om en möjlighet till förbud i lagstöd bör införas och det finns för närvarande en lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang.

Högsta domstolen har dock i ett fall från år 1995 konstaterat att det inte utgör olaga intrång att trots tillträdesförbud vistas i privata butikslokaler (NJA 1995 s. 84). Självfallet är det inte tillåtet att forcera sig in.

Under vilka omständigheter kan jag inte bli nekad?

Den oreglerade möjligheten att besluta om tillträdesförbud till privata butiker begränsas av förbudet mot diskriminering (16 kap. 9 § BrB). Diskriminering får inte ske "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra". Den sista grunden ska ses i ljuset av att personer ska behandlas lika i lika fall och inte lika i olika fall, varför inget hinder föreligger för att behandla personer olika i olika fall.

Sammanfattning

Privata butiker kan neka personer tillträde till sina butiker oavsett brottsliga omständigheter såtillvida att det inte utgör olaga diskriminering jämte 16 kap. 9 § BrB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2107)
2019-04-25 Grovt vapen brott hur långtid måste man vänta innan denna preskriperas.
2019-04-24 Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?
2019-04-16 Får jag åka till USA om jag åkt dit för snatteri och fått villkorlig dom?
2019-04-09 Arbeta inom brottsmål

Alla besvarade frågor (68195)