När kan en arbetstagare säga upp sig med omedelbar verkan utan att bli ersättningsskyldig?

Min fråga gäller en anställning på ett sanerings företag som arbetar med bland annat asbest.

Jag blev per telefon beordrad att jobba en vecka med felaktig utrustning. Arbetsledaren sa till och med själv att det var olagligt men att det "bara är veckan ut".

Jag tog illa vid mig att min säkerhet inte finns i prioritering. Sökte direkt jobb hos min förra arbetsgivare och fick det. Kan jag säga upp mig med omedelbar verkan utan att riskera att bli bötfälld för inkomstförlust?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som en väldigt oseriös arbetsgivare som tillåter detta. I lagen om anställningsskydd (LAS) står att du som arbetstagare har rätt att med omedelbar verkan frånträda din anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åtaganden mot dig (4 § tredje stycket LAS). Genom att låta dig arbeta med denna felaktiga, och uppenbarligen också olagliga utrustning, anser jag definitivt att arbetsgivaren väsentligt brustit i sina åtaganden mot dig. Slutsatsen blir då att du kan säga upp dig med omedelbar verkan utan att bli ersättningsskyldig.

Värt att nämna är också att arbetsgivaren gör sig skyldig till arbetsmiljöbrott när han låter sina anställda arbeta med felaktig och hälsofarlig utrustning. Då det handlar om ett så pass farligt ämne som asbest ställs naturligtvis höga krav på en arbetsgivare gällande arbetstagarnas säkerhet. En arbetsgivare har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret för sina arbetstagare och ska vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att du som arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet (3 kap 2 § arbetsmiljölagen). En arbetsgivare som låter sina anställda jobba bland farliga ämnen med bristfällig utrustning kan dömas för arbetsmiljöbrott (3 kap 10 § brottsbalken).

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”