När kan en arbetsgivare avbryta en provanställning i förtid?

Hejsan!

Jag har varit anställd på en restaurang i 2 månader med 6 månaders provanställning som jag nu utan förvarning blivit uppsagd från av vad restaurangen säger "personliga skäl" och detta beror på enligt restaurangchefen att de fått in klagomål på min service från gäster. Detta kom helt och hållet som en överraskning för mig då all feedback jag fått från kollegor, överordnade samt gäster endast varit positiv.

Vid min anställning så informerade jag även mina kollegor och överordnade om att jag är diabetiker, vilket kan påverka hur folk uppfattar mig vid blodsockerfall och liknanden.

Det jag i grund och botten undrar lite om nu är ifall det har rätt att säga upp mig utan förvarning med omedelbar verkan baserat på dessa grunder? Jag är medlem i HRF, hotell- & restaurangfacket och restaurangen har inte kontaktat facket ang. min uppsägning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Provanställningar är en tillåten form av visstidsanställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att en provanställning får avbrytas även före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Denna möjlighet att avbryta provanställningen i förtid tillkommer både arbetsgivaren och arbetstagaren. Om du inte har avtalat någon uppsägningstid med din arbetsgivare kan din arbetsgivare alltså avbryta provanställningen när som helst.

Det finns här inte något krav på saklig grund för uppsägning eller liknande, vilket gäller vid uppsägning av tillsvidareanställda, utan arbetsgivaren behöver inte ens ange skälen till varför hen vill avbryta provanställningen i förtid. Utgångspunkten är således att arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren från sin provanställning av vilka personliga skäl som helst. Det finns inskränkningar där avbrytandet inte har ansetts okej, det har i praxis då rört sig om saker som diskriminering och föreningsrättskränkningar.

Mot bakgrund av hur du beskriver situationen verkar det inte föreligga någon typ av diskriminering eller föreningsrättskränkning och din arbetsgivare har i ett sådant fall rätt att avbryta provanställningen i förtid, även med hänvisning till sådana "personliga skäl" som du beskriver.

Din arbetsgivare skulle dock ha underrättat dig om hens plan att avbryta provanställningen två veckor innan detta skedde. Även ditt fackförbund som du är medlem i skulle ha underrättats och ni skulle ha haft rätt till en överläggning med din arbetsgivare (se vidare 31 § LAS). Detta lagrum är emellertid endast en ordningsföreskrift. Det innebär att även om din arbetsgivare har brutit mot bestämmelsen, vilket hen synes ha gjort, kommer avbrytandet av din provanställning att bestå. Du kan dock vara berättigad till skadestånd på grund av din arbetsgivares underlåtenhet att underrätta dig och ditt fack i förtid (se vidare 38 § LAS).

Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt fackförbund och förklara den uppkomna situationen för dem. Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”