När kan en anklagelse betraktas som förtal?

Om någon anklagar mig och säger till min make att jag är otrogen och sedan leder det att man separerar sig kan jag stämma de som anklagade mig? Om jag får stämma dem hur gör jag och till vem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Otrohet och att vara otrogen är inte brottsligt i Sverige. Det finns ingen rättslig reglering som säger varken det ena eller det andra om det. En stämning skulle därför inte kunna baseras på just själva otroheten i sig utan enda möjligheten för dig att kunna utfärda en stämning är ifall anklagelsen är att betrakta som förtal.

Vad är förtal?

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett slags ärekränkningsbrott, som innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Som det framgår av sista meningen så krävs det även att ärekränkningen når någon annan än enbart den det huvudsakligen riktar sig mot.

Vad skulle utgången kunna bli i den här situationen?

Som sagt är otrohet inte olagligt i Sverige varför det i det här fallet inte skulle handla om förtal avseende att någon utpekat dig som brottslig - i sådana fall handlar det om att någon utpekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgift som är ägnat att utsätta dig för andras missaktning. Ärekränkningen har varit avsett att skada dig men anklagelsen har nått din make varför det rekvisitet bör anses uppfyllt. Dock är det upp till domstolen att göra bedömningen om huruvida det rör sig om förtal eller inte; baserat på ifall ärekränkningen är av så pass nedsättande slag att det är att betrakta som förtal. Vill du ta upp ärendet i domstol så krävs det att du själv väcker åtal genom en stämningsansökan, då förtal är en av de rubriceringar som faller under s.k. enskilt åtal. Detta är dock både tidskrävande och kostsamt, men möjligheten finns (se 47 kap. 1 § rättegångsbalken).

Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén FredrikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo