När kan det som tidigast bli aktuellt med permission och villkorlig frigivning vid avtjänande av ett två år långt fängelsestraff?

2020-05-21 i Påföljder
FRÅGA
Hej.Min man är dömd för 2 års fängelse för våldtäkt. Han har blivit frihetsberövad sedan 12 dec.Och domen har vunnit laga krafat idag.Undrade när har han rätt till permissioner där han ska komma hem till oss?(mig o mina barn)När kan han tidigast få fotboja?Kan han få fotboja om jag jobbar? Vi har små barn tänkte om han tog hand om barnen.Tack i förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om permission finns i fängelselagen

Enligt 10 kap. 1 § fängelselagen kan din man komma att beviljas permission tidigast efter att han avtjänat en fjärdedel av sitt fängelsestraff (alltså efter 6 månader) om det inte finns en påtaglig risk för att han kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörelse eller på annat sätt missköta sig. Enligt 3 stycket kan han beviljas permission tidigare än så om det finns särskilda skäl.

Beträffande fotboja

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, d.v.s. fotboja (1 § Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Eftersom din man ska avtjäna 2 år kommer detta inte att bli aktuellt.

Villkorlig frigivning

Efter att din man har avtjänat minst två tredjedelar av sitt fängelsestraff kan han bli villkorligt frigiven (26 kap. 6 § 1 stycket brottsbalken) om det inte finns synnerliga skäl för att skjuta upp detta. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten (26 kap. 6 a § BrB). Förutsatt att din man sköter sig kommer han alltså att bli villkorligt frigiven efter 1 år och 4 månader.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga.

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86836)