När kan arbetstagaren säga upp en anställd på grund av personliga skäl?

FRÅGA
Hej ! är arbetsgivare åt en anställd, men jag har tyvärr tappat mitt förtroende för henne efter dokumenterade falska uttalanden och hon har varit sjukskriven men dock fått avslag , de timmar hon ska jobba kommer hon inte. hon har inte för avsikt att följa vår policy i företaget. Jag har bett henne att fundera om hon verkligen ska jobba med detta jobb, där service är a o Vill påpeka att jag inte har något avtal med någon facklig organisation. Det har varit enormt jobbigt för de andra anställda då deras schema och planering går i stöpet var och varannan dag.Kan jag säga upp henne på grund av personliga själ ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen är Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS).

Saklig grund

För att säga upp någon krävs saklig grund enligt 7 § LAS. Saklig grund för uppsägning kan finnas både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. Vid personliga skäl gör man en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och enstaka fall av misskötsamhet kan i regel inte utgöra saklig grund för uppsägning. Personliga skäl är kopplade till medarbetaren som person. Det kan handla om exempelvis illojalitet, arbetsvägran och svårigheter att samarbeta. Vidare ska man ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter personer har, vad denna har för förtroendeställning och vilket ansvar personen har i sin anställning. Arbetsgivaren måste först försöka lösa problemet på annat sätt innan denne vidtar en uppsägning. Arbetstagaren ska få en möjlighet att ändra sitt beteende så att det stämmer överens med de krav som finns på arbetsplatsen.

Tvåmånadersregeln

Arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen på omständigheter denne känt till i mer än två månader. Dock finns det inget hinder för att sådana omständigheter tillsammans med nya omständigheter läggs till grund för uppsägningen (7 § 4 st LAS).

Omplaceringsskyldigheten

Ett ytterligare krav som ställs på arbetsgivaren är att denne måste undersöka möjligheterna att omplacera den anställde (7 § 2 st LAS). Omplaceringsskyldigheten är mindre när uppsägningen beror på personliga skäl. Vidare är omplaceringsskyldigheten mer omfattande för ett större företag. I ett mindre företag med få anställda är omplaceringsskyldigheten relativt liten.

Varsel

Minst två veckor innan arbetstagaren ska sägas upp måste denne varslas enligt 30 § LAS. Om arbetstagaren är medlem i en fackförening måste även fackföreningen varslas minst två veckor i förväg. Som arbetsgivare måste man respektera arbetstagarens och fackföreningens rätt till överläggning och dessutom invänta den eventuella överläggningen innan en uppsägning kan vidtas.

Sammanfattningsvis

I ditt fall verkar det handla om ett fåtal händelser av misskötsamhet. Du nämner inte hur länge beteendet har pågått eller hur många gånger den anställde misskött sig. Saklig grund för uppsägning föreligger om personen missköter sig upprepade gånger. Vad personen har för ställning inom företaget samt vilket förtroende denne har kan också få betydelse. Ju högre befattning desto högre krav på lojalitet kan exempelvis ställas. I första hand måste du prata med din anställde och försöka lösa problemet utan att vidta en uppsägning. Anställningsskyddet är mycket stark och finns till för att en arbetstagare inte ska råka ut för oskäliga uppsägningar. Det är även viktigt att du tar hänsyn till tvåmånadersregeln och regeln om varsel. Jag kan inte på rak arm uttrycka mig om hur dina chanser ser ut för att säga upp personen i nuläget men om misskötsamheten fortsätter finns möjligheten att säga upp den anställde i framtiden. Viktigt att komma ihåg är dock att du bär bevisbördan för att den anställde misskött sitt arbete och inte följt företagets policy.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)