När ingår en bostadsrätt i en bodelning när ett samboförhållande upphör?

FRÅGA
Hej!Jag bor i dagsläget med min sambo i en hyresrätt. Vi ska flytta till en gemensam bostadsrätt, jag undrar i vilket steg det blir viktigt för mig att upprätta ett samboavtal. Reservationskontraktet är påskrivet av endast mig. Snart ska jag även skriva på upplåtelseavtal.Min fråga är att om jag och min sambo separerar nu, har hon rätt till hälften av bostaden? Om vi separerar efter upplåtelseavtalet, är det då hon har rätt till hälften? Eller är det endast efter köpeskontraktet är klart och bostaden är betald?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av bestämmelserna i sambolagen (nedan förkortad SamboL).

Vad som ingår i en bodelning vid samboförhållandets upplösning
Det som inledningsvis kan sägas är att bodelning av sambornas samboegendom enbart sker på begäran av någon av samborna (8 § stycke 1 SamboL). Vidare kan sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Det innebär för er del att en bodelning överhuvudtaget inte måste komma till stånd om ni skulle separera. Begär ingen av er att en sådan ska ske eller om ni avtalat om annat så är det följaktligen det som gäller.

Skulle någon av er däremot kräva att en bodelning görs vid ett eventuellt uppbrott, så ska som sagt samboegendomen fördelas mellan er. Samboegendomen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag. För att bostaden ska utgöra samboegendom krävs det att den förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om flytt ännu inte har skett så gäller det att bostaden är tänkt att vara avsedd som sambornas gemensamma hem (5 § SamboL). Med detta avses en bostad vara gemensam bostad om den nyss anskaffats men ännu inte tagits i bruk (se prop. 1986/87:1 s. 133).

Av omständigheterna att döma verkar bostadsrätten ha anskaffats för att utgöra gemensam bostad för både dig och din nuvarande sambo. Det innebär alltså att den borde kunna bedömas som er gemensamma bostad redan innan den tagits i bruk av er. Det krävs emellertid att bostaden ska ha anskaffats, vilket den får bedömas ha gjort i och med att upplåtelseavtalet skrivs under. Redan då talar det för att bostadsrätten är tänkt att vara avsedd som ert gemensamma hem, eftersom överlåtelseavtalet bevisar att den gamla ägaren överlåter rättigheterna för bostaden till köparen som nya ägare.

Upprätta ett samboavtal
Om det enbart är du som gått in och köpt bostadsrätten och inte avser att den ska ingå i en framtida bodelning om ert samboförhållande skulle upphöra, är det klokt att skriva ett samboavtal om detta så snart som möjligt. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda (9 § stycke 2 SamboL). Har ni inget samboavtal som skriftligen anger vilken egendom som inte ska ingå vid en eventuell bodelning, så kan bostadsrätten komma att troligtvis ingå i en sådan innan ni hunnit ta bostaden i bruk.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Skulle du vara i behov av juridisk hjälp avseende att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo ta kontakt med någon av våra jurister. Det gör ni enklast genom att maila info@lawline.se.

Trevlig helg!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3048)
2021-12-08 Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?

Alla besvarade frågor (97717)