FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt16/05/2018

När har polisen rätt att avbryta en demonstration?

Hej, jag har en fråga angående demonstrationsfrihet.

Om man har en demonstration och denna urartar pga att några av de som deltar i demonstrationen börjar att kasta flaskor och bete sig olämpligt, och så stoppar polisen demonstrationen. Dock blir både personer som deltar i bråket och som inte deltar skadade. Får polisen göra på det sättet? Inskränker detta på demonstranternas frihet? Kan det räknas som ett övergrepp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga måste vi först kika på vad demonstrationsfriheten innebär och vilka begränsningar av friheten som finns.

Demonstrationsfriheten

Demonstrationsfriheten hör till en av de grundlagsfästa opinionsfriheterna i regeringsformen (2 kap. 1 § RF). Med demonstrationsfrihet avses rätten att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Så som är fallet med de flesta grundläggande friheter, är demonstrationsfriheten inte absolut. Grundlagen lämnar nämligen ett visst utrymme för vissa begränsningar av de grundläggande friheterna i lag (2 kap. 20 § RF).

Begränsningar av demonstrationsfriheten

Rörande demonstrationsfrihet finns sådana begränsningar i ordningslagen, som i stället använder uttrycket allmän sammankomst (OL). I lagen framgår det att den som anordnar en allmän sammankomst också svarar för att det råder god ordning vid sammankomsten (2 kap. 16 § OL). För att upprätthålla god ordning får polismyndigheten meddela ordningsföreskrifter som ska gälla för sammankomsten, t ex att anordnaren måste anlita säkerhetspersonal. Deltagare som inte följer polismyndighetens ordningsföreskrifter är skyldig att vid tillsägelse lämna platsen (2 kap. 17 § OL). På så vis kan polis avvisa personer som beter sig olämpligt.

Polisens rätt att upplösa en demonstration

I vissa fall har polismyndigheten emellertid rätt att upplösa själva sammankomsten. En sådan rätt föreligger om det uppkommer svårare oordning vid sammankomsten eller i dess omedelbara omgivning, eller om den medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken (2 kap. 23 § OL).

Sammanfattning

Som framgår ovan har polisen rätt att avvisa enskilda personer som bryter mot polismyndighetens ordningsföreskrifter som gäller för den aktuella demonstrationen. Skulle däremot de enskilda personerna genom sitt beteende orsaka svårare oordning vid eller i anslutning till demonstrationen, eller ge upphov till fara för andra demonstranter eller åskådare, får polisen enligt lag upplösa hela demonstrationen. Upplösningen av demonstrationen är i sådana fall en legitim inskränkning av demonstrationsfriheten i syfte att förhindra allvarligare oordning och fara för andra människor.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”