När har olovlig körning skett vanemässigt?

2017-12-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Vad räknas som vanemässigt när det gäller olovlig körning? Om en person blev dömd för olovlig körning för ca 18 månader sedan och sedan blir rapporterad igen nu, kan detta räknas som vanesmässigt eller blir det normalgraden igen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om olovlig körning stadgas i 3 § i trafikbrottslagen. I 3 § stadgas att olovlig körning förutsätter att någon uppsåtligen kört ett körkortspliktig fordon utan att vara behörig att köra sådant fordon. Vid bedömningen om brottet är att anse som grovt beaktas om personen tidigare innehaft körkort som blivit återkallat, om brottet har skett vanemässigt eller om det på annat sätt är att anse som grovt. Straffet för olovlig körning av normalgraden är böter, medan straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.

Vad som krävs för att brottet ska anses ha skett vanemässigt är att personen upprepade gånger kör bil olovligt och att detta kan visas på något sätt (t.ex tidigare domar). I paragrafen skrivs inte ett bestämt antal gånger som krävs för att brottet ska anses ha skett vanemässigt, men enligt min mening är vanemässigt när någon har dömts för brottet 3-4 gånger innan och under en relativt kort period.

Situationen

Personen som dömdes för olovlig körning för ca 18 månader sedan och nu ska åtalas igen kommer med stor sannolikhet att dömas för olovlig körning av normalgraden. Detta beror på att olovlig körning som skett två gånger (dvs. en upprepning), under en tidsperiod på 1.5 år, inte kommer anses vara vanemässig och därför inte kunna rubriceras som grov olovlig körning.

Genom rättspraxis (NJA 1999 s. 380) har gränsen för när olovlig körning ska betraktas som grovt brott dessutom satts högt upp och även visat att det krävs en hel del för att komma upp dit.

Svar

Min bedömning är att personen kommer att dömas för olovlig körning av normalgraden, främst för att den tidigare olovliga körningen skedde för så länge sedan och för att endast en upprepning inte gör att brottet anses ha skett vanemässigt. Med bakgrund av praxis döms grov olovlig körning dessutom ut restriktivt.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97545)