FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt30/08/2019

När har man som hyresgäst rätt till nedsättning av hyran?

Hej.

Jag flyttade in i min lägenhet i början på augusti. Värden lovade mig ordna garderob, värmepump samt persienner till fönstren. Nu har det snart gått 1 månad och jag har forfarande inte fått detta. Har jag rätt göra avdrag på hyran med tex 1000 pga detta? Jag kan ju inte hänga upp mina kläder samt att det nu börjar bli kallare på morgon och kväll och fuktig luft då lägenheten ligger på källarplan i ett radhus.

Veronika

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Är lägenheten på tillträdesdagen inte i det skick som hyresgästen har rätt att fordra, finns ett antal åtgärder som hyresgästen kan vidta (12 kap 11 § JB). Hyresvärdens skyldigheter är kopplade till det som sägs i hyresavtalet om lägenhetens skick, varför avtalets innehåll i detta avseende är av grundläggande betydelse.

Om ni avtalat att hyresvärden ska ordna garderob, värmepump och persienner och detta inte gjorts, kan du som hyresgäst vidta någon av följande åtgärder:

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av stor betydelse.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

Enligt p.3 ovan har du som hyresgäst alltså rätt till en viss nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?