FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll26/06/2022

När har man rätt till underhållsstöd?

Hej. Jag får underhållsstöd utb av försäkringskassan för ett barn som är 17 år. Hennes pappa har nu avlidit och jag undrar vad som händer nu? Har man rätt till något stöd? Och vad händer när hon fyller 18 år och fortfarande studerar? Kan hon söka något stöd? Han efterlämnar inget arv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga! 

Jag kommer nedan redogöra för när man har rätt till underhållsstöd från den andra föräldern och vad som händer med detta stöd dels vid dödsfall och dels när barnet fyller 18 år. 

Underhållsstöd innan och efter 18 årsdagen

Underhållsstöd har du som ensamstående förälder rätt till om vissa förutsättningar är uppfyllda, bland annat att barnet är under 18 år och är folkbokförd tillsammans med dig. Fram till att barnet fyller 18 år är det Försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd. Det som händer när barnet sedan fyller 18 år är att barnet själv måste komma överens med sin förälder om ett underhållsbidrag eller annars ansöka om ett förlängt underhållsstöd från Försäkringskassan. Förutsättningen för att få underhållsstöd utbetalt när du fyllt 18 år är att du ska studera heltid, till exempel på gymnasiet. 

Underhållsstöd vid den ena förälders dödsfall 

Om en förälder dör upphör dennes underhållsskyldighet. Det finns dock ingen lagregel som stadgar detta, men det är just denna avsaknad som gör att underhållsskyldigheten upphör. 

Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på hur er familjesituation ser ut kan det finnas möjlighet för barnet att erhålla barnpension eller efterlevandestöd när den ena föräldern har avlidit. Om förutsättningarna för detta är uppfyllt får ni ekonomiskt stöd på detta sätt. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning, 
Maja VinstenRådgivare