När har man rätt till förlängning av ett hyresavtal?

2019-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Har hyrt en villa privat i sedan 31/5-2009 alltså drygt 10 år. Vi bor granne med fastighetsägaren och har ofta kontakt, är skötsamma och har skött inbetalningar prickfritt (utom en gång då jag satte in hyran på min sons klasskonto istället så den blev några dagar sen)Jag är orolig att ägarens dotter som nu är vuxen och går sista året på högskolan kommer att vilja flytta in nästa vår 2020 då hon tar sin examen. Har vi någon som helst besittningsrätt??Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att ni har hyrt villan omöblerad och med tillsvidarekontrakt sedan 2009. Frågan är om ni har rätt till förlängning av hyresavtalet eller om er hyresvärd har rätt att säga upp ert avtal utan att ni har rätt till förlängning av hyresavtalet.

Det du undrar över regleras i hyreslagen, 12 kap jordabalken. I 12 kap 46 § jordabalken sägs att en hyresgäst som huvudregel har rätt till förlängning av hyresavtalet. Det finns dock ett antal undantag från den huvudregeln som listas upp i samma paragraf. De första punkterna rör fallet att hyresavtalet är förverkat eller om man som hyresgäst har allvarligt misskött sig. Detta verkar ju inte vara fallet för er. Huset ska inte heller rivas eller genomgå större ombyggnader, vilket också kan göra att man som hyresgäst inte har rätt till förlängning.

Punkten 10 är nog det enda undantaget som skulle kunna göra att ni inte har rätt till någon förlängning av hyresrätten. Där sägs att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet utan att hyresgästen har rätt till förlängning, om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden och om det inte av annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Det är svårt för mig att svara på om ert hyresförhållande är sådant att det skulle vara oskäligt att låta er flytta. Det är en avvägning i varje enskilt fall, där deras rätt att låta sin dotter flytta in får vägas mot att ni har hyrt huset så länge. För att kunna få ett helt rätt svar rekommenderar jag er att ta hjälp av en jurist. Ni kan då maila info@lawline.se om ni vill ha hjälp utav någon av våra jurister. Om en tvist. skulle komma upp i framtiden, kan ni ta upp ärendet i hyresnämnden, som då får avgöra om ni har rätt till förlängning av hyresavtalet.

Hoppas mitt svar hjälpt er!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82732)