När har man rätt till företrädesrätt?

FRÅGA
Hej!Jag är medlem i facket och kommun, jag jobbade timanställd i mer än 2 år kom upp till ungefär 389-399 dagar, alltså har jag rätt till företrädes rätt, jag skrev till min gamla chef att jag vill ansöka om detta, då sa hon att hon ansökt om det men att jag tyvärr inte är beviljad detta då jag hade naglar och därför kasta hon ut mig från jobbet, kan detta stämma?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Det framgår av din fråga att du varit anställd hos din arbetsgivare i mer än två år och att du försökt ansöka om företrädesrätt. Din arbetsgivare har då meddelad att du inte har rätt till detta på grund av att du har naglar. Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vem har företrädesrätt?

Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader under de tre senaste åren (25 § första stycket LAS). Det framgår av din fråga att du uppfyller arbetsvillkoret vilket får mig att tro att din arbetsgivare menar på att du inte sagts upp på grund av arbetsbrist. Man kan antingen sägas upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är allting som inte är personliga skäl. Om du sagts upp på grund av arbetsbrist har du rätt till företrädesrätt vid återanställning eftersom du varit anställd hos din arbetsgivare tillräckligt länge. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde och tills dess nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde (25 § andra stycket LAS). Du bör kolla ditt kollektivavtal då företrädesrätten kan vara reglerad på ett annorlunda sätt där (2 § LAS).

Om du sagts upp på grund av personliga skäl så innebär det alltså att du inte har rätt till företrädesrätt. För att en uppsägning ska vara giltig måste den vara sakligt grundad. Det är relativt höga krav för att en uppsägning på grund av personliga skäl ska vara sakligt grundad och din arbetsgivare måste vidta flera åtgärder för att detta ska vara möjligt. Eftersom jag inte vet om omständigheterna kring din uppsägning kan jag inte bedöma huruvida din uppsägning varit sakligt grundad eller inte.

Sammanfattning

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt till företrädesrätt såvida inget annat stadgas i ditt kollektivavtal. Jag rekommenderar att du vänder dig till ditt fackförbund så att de undersöka om din uppsägning skett på saklig grund, och de kan även företräda ditt intresse för företrädesrätt mot din arbetsgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1720)
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?

Alla besvarade frågor (89907)