När har en arbetstagare rätt till återanställning?

FRÅGA
Hej! En vän har jobbat på en restaurang slutet på oktober 2019. Hon fick ett kontrakt då men blev uppsagd under corona. Hon har nu jobbat extra under sommaren heltid. Nu vägrar dem anställa henne igen trots att det går jättebra för restaurangen. Har hon rätt till ett nytt kontrakt. Har hört om att man har rätt till ett efter att man har jobbat en tid. Restaurangen har avtal med hrf. Hon ska prata med chefen idag, tacksam för snabbt svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kompis har rätt till återanställning hos sin arbetsgivare genom den företrädesrätt som finns reglerad i lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit sysselsatta, förutsatt att man varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (se vidare 25 § LAS). Arbetstagaren måste även anmäla sitt intresse om återanställning (se 27 § LAS). Något som ska observeras är att företrädesrätten enbart gäller när arbetstagaren nyanställer. Man har som arbetstagare alltså ingen företrädesrätt till återanställning enbart på den grunden att det nu går bättre för arbetsgivarens verksamhet.

Reglerna om företrädesrätt hindrar inte heller en arbetstagare från hyra in personal istället för att återanställa arbetstagare. Endast i särskilda fall kan ett sådant agerande ses som ett försök att kringgå företrädesreglerna (se AD 2003:4). Även åtgärder som omplaceringar och befordringar går före företrädesrätten.

Din kompis har alltså inte rätt till återanställning på företaget enbart på den grund att det nu går bättre för deras verksamhet.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91415)