När har man rätt som näringsidkare att sälja sak som inte blir hämtad efter reparation?

2020-03-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Vi undrar enligt nedan:Vi har gjort ett jobb på en bärbar dator åt en kund. När vi ska fakturera kunden så verkar han inte finnas någonstans. Vi har haft kostnader både för programvara och arbetstid.Datorn är inlämnad hos oss. Hur lång tid ska det gå innan vi kan sälja datorn för att minimera våra kostnader?Hälsar X
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att ni som näringsidkare har reparerat en dator åt en konsument (kunden) och att det sedan visat sig att konsumenten inte hämtar ut datorn. Ni har också som jag förstår det försökt nå ut till kunden, men utan framgång. Vad ni nu undrar är om alltså som framgår av frågan – när ni har rätt att sälja datorn?

Frågan som du ställer regleras genom lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats ut. När jag hänvisar till paragrafer i kommande text kommer det vara den nyss nämnda som jag hänvisar till - och om ni klickar på länken ovan så kommer ni direkt till lagen.

Till att börja med vill jag uppmärksamma er om att bestämmelserna i den lag som nu hänvisas till är tvingande till konsumentens fördel, se 2 §. Vidare vad gäller villkoren för att få sälja saker som inte hämtats ut så gäller följande enligt 3 §:

1. Uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla.

2. Kunden har därefter anmanats att hämta saker och i denna anmaning upplysts om att saken kommer att säljas om denne inte hämtas ut saken inom en viss tid. Denna tid får dock inte vara kortare än 3 månader.

3. Den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.

Vad som dock härutifrån är problematiskt är att ni inte kan få tag på kunden och därav inte anmana kunden till att hämta ut datorn.

Vi får istället därför se till 4 § som anger när saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den. Villkoren för att få sälja saken (datorn) utan att anmana kunden till att hämta ut den är:

1. Ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,samt

2. Sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Till sist vill jag också tillägga att vid en eventuell försäljning där försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader överstiger näringsidkarens fordran, så ska näringsidkaren utan dröjsmål betala ut överskottet till beställaren – se 10 §.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (831)
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?
2020-09-16 Utebliven betalning
2020-08-31 Ångerrätt distansavtal
2020-08-22 Ångerrätt för hund köpt på distans?

Alla besvarade frågor (84333)