När har en visstidsanställd arbetstagare rätt att få besked en månad i förväg om att anställningen inte kommer fortsätta?

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har varit sjukskriven i 3 veckor fr.o.m. den 31 Juli, och är tillbaka på jobbet nu på onsdag den 21 Augusti.Jag har haft en visstidsanställning på grund av att jag inte har lyckats sköta jobbet(komma upp på morgonen, därav sjukskrivningen). Jag fick idag (19 Augusti) ett samtal av mitt jobb att de inte kommer kunna förlänga mitt kontrakt efter den löper ut den 31 Augusti, vilket innebär att jag är arbetslös efter det, utan uppsägningstid.Enligt LAS (Lagen om Anställningsskydd) så står det i 15 § att "En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång."Jag nämnde ovanstående till mitt jobb, men de sa att "det gäller inte i detta läget". Men jag är väldigt övertygad att det faktiskt gör det.Om lagen är på min sida, vad kommer att hända och vad kan jag göra?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver regleras anställningar och uppsägningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver att du har en visstidsanställning, vilket är en av anställningsformerna som räknas upp (5 § LAS).

Vilken rätt att få veta att anställningen inte fortsätter har arbetstagare med visstidsanställning?

Huvudregeln är att en visstidsanställning upphör då det avtalats att den ska upphöra (4 § andra stycket LAS). Precis som du skriver finns en bestämmelse som säger att en arbetstagare som är anställd på begränsad tid har rätt att få veta att anställningen inte kommer fortsätta minst en månad i förväg (15 § LAS). Arbetstagaren har dock endast rätt till detta om denne varit anställd hos arbetsgivaren i minst tolv månader under de senaste tre åren (15 § andra meningen LAS). Det framgår inte av din fråga hur länge du varit anställd, men om du inte varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren har du inte rätt enligt lagen att få veta en månad innan att din anställning inte kommer fortsätta. Det är i så fall huvudregeln som gäller; att din anställning avslutas det datum som står på ditt anställningsavtal och du har då ingen uppsägningstid.

Vad gäller om du har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren?

Om du har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren har du rätt att få veta minst en månad i förväg att din anställning inte kommer fortsätta (15 § LAS). Arbetsgivaren ska även varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, och dessa har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet (30a § LAS). Beskedet om att anställningen inte ska fortsätta ska vara skriftligt och innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte (16 § LAS). Beskedet ska även lämnas till arbetstagaren personligen. Om dessa bestämmelser inte följs gör arbetsgivaren sig skadeståndsskyldig (38 § LAS). Arbetsgivaren ska då betala ut den lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om, samt ge ersättning för eventuell skada som uppkommer. Arbetsgivaren kan undvika skadeståndsskyldigheten genom att erbjuda arbetstagaren att vara kvar så länge att kravet på en månads förvarning uppfylls. Detta framkommer av förarbetena till lagen (proposition 1981/82:71 s. 172).

Detta gäller som nämnt ovan alltså endast om du varit anställd minst tolv månader under de senaste tre åren.

Vad ska du göra om du har rätt till en månads förvarning?

Om du enligt det jag skrivit ovan har rätt att få en månads förvarning bör du ta upp detta med din arbetsgivare och förklara hur det ligger till. Om arbetsgivaren inte vill rätta sig efter detta bör du vända dig till facket för att få vidare hjälp därifrån. Om du inte är medlem i facket och de inte kan hjälpa dig kan du vända dig till tingsrätten och yrka skadestånd från din arbetsgivare. Jag kan dock inte säga att jag rekommenderar dig att vända dig till tingsrätten i detta fall eftersom det kan bli dyrt att dra en fråga till domstol. Och i ditt fall verkar det inte röra sig om jättemycket pengar, även om jag förstår att du upplever det som väldigt jobbigt.

Vad gäller om din arbetsplats har kollektivavtal?

Du skriver inget om ifall din har arbetsplats har kollektivavtal eller inte, och jag kan ju därför inte veta vad det står i det om ni har kollektivavtal. Men bestämmelsen om rätt till besked om att en tidsbegärnsad anställning inte kommer fortsätta är så kallat semidispositiv och kan åsidosättas genom ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § fjärde stycket LAS). Detta innebär att det i ett kollektivavtal kan finnas bestämmelser om rätten till att få veta att anställningen inte kommer fortsätta. Men eftersom det inte framgår något av din fråga om detta kan jag inte säga så mycket om det. Det du kan göra är att ta reda p om din arbetsplats har kollektivavtal och kolla upp om där finns någon bestämmelse om detta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beror det alltså på om du har rätt till att få besked minst en månad i för väg. När din arbetsgivare sa att det inte gäller i detta fall kan hen alltså mena att det inte gäller därför att du inte varit anställd i minst tolv månader de senaste åren, eller att det finns bestämmelser i ert kollektivavtal som säger något annat. I båda dessa fall har arbetsgivaren rätt. Om det inte är någon av dessa situationer och du har rätt till en månads besked bör du prata med din arbetsgivare, och om det inte går att lösa vända dig till facket.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81798)