När har en förälder rätt till umgängesavdrag?

2017-09-21 i Underhåll
FRÅGA
Om man delar på barnen under sommar lovet och har dom lika många veckor var skall jag ändå betala underhåll då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vanligtvis betalar underhållsbidrag för barnen direkt till barnens vårdnadshavare och att du normalt inte har barnen boende hos dig (i alla fall inte den större delen av tiden).

Frågan rör familjerätt och underhållsskyldighet. Reglering av det sker i Föräldrabalken (FB).

Du som betalar underhållsbidrag kan ha rätt till umgängesavdrag. Vilket innebär att underhållsbidraget kan minska en månad eller flera månader. För att ha rätt till umgängesavdrag krävs det antigen att:

du har haft barnet hos dig i mer än 5 dygn i sträck eller,haft barnet hos dig i 6 hela dygn i månanden (här behöver det inte vara i sträck men det måste vara hela dygn).
(7 kap. 4 § FB).

Uppfyller du kraven har du rätt till 1/40 avdrag för vare fullbordat dygn. Bara hela dygn räknas. Hur mycket umgängesavdrag du har rätt till beror därför på hur många dagar du har barnet och hur mycket du betalar i underhållsbidrag (7 kap. 4 § FB).

Räkning av umgängesavdraget sker alltså på följande sätt:
1/40 gånger antalet dagar du har barnet gånger underhållsbidraget = summan du får dra av från underhållsbidraget.

Umgängesavdraget kommer att räknas av för den månaden som innehåller dagar där du haft barnet hos dig (7 kap. 4 § FB). Bedömningen för eventuellt umgängesavdrag görs därför månad för månad.

I ditt fall:
Om du uppfyller kraven, vilket verkar möjligt, har du eventuellt rätt till umgängesavdrag under sommaren. Det innebär inte att du undgår att betala underhållsbidrag helt utan att underhållsbidraget kan minska beroende på hur många dagar du har haft barnet och hur mycket du betalar i underhållsbidrag.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?