När har barnet rätt till underhållsbidrag?

2018-01-25 i Underhåll
FRÅGA
Om ena föräldern vägrar hämta sitt barn i 2 månader. Pch sedan ber mamman om hel vårnand för barnet men pappan vägrar skeiba på pågrund av att han ej vill betala , vad kan man göra då när intresset ändå inte finns hos pappan men han inte vill göra något pågrund utav pengar?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Föräldrars försörjningsplikt

Föräldrar är skyldiga att var och en efter förmåga se till att barnets ekonomiska behov tillgodoses (7:1 Föräldrabalk). Det vanliga är att detta sker genom att föräldrarna hjälps åt att betala boende, mat, kläder och annat som barnet behöver. Om den ena föräldrern inte bor med barnet och inte hjälper till med kostnader så har barnet rätt till underhållsbidrag från den föräldren (7:2 Föräldrabalk). Det gäller både om den ena föräldern har enskild vårdnad, eller föräldrarna har vårdnaden gemensamt, förutsatt att barnet bor hos bara den ena föräldern. Om pappan är vårdnadshavare eller inte spelar alltså ingen roll för barnets rätt till underhållsbidrag från honom när barnet inte bor hos pappan.

Underhållsbidraget

Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal eller dom (7:2 2 stycket Föräldrabalk). Ni kan alltså komma överens om ett belopp själva eller så kan du föra ditt barns talan i domstol (7:2 3 st Föräldrabalk). Underhåll fastställs med hänsyn till förälderns betalningsförmåga och barnets behov av ekonomiskt stöd (7:1 Föräldrabalk). Om du inte har ett behov av underhållsbidrag från pappan kan du givetvis låta bli att söka underhållsbidrag för ditt barn också.

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04

Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Ebba Ekstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98546)