När hamnar man i brottsregistret?

2020-08-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. När hamnar man i brottsregristret? Från och med de datumet brottet har begåts eller från och med dagen man fått domen. Om ett brott begåts 2019 och fortfarande är under utredning av polisen. Och att straffet blir troligtvis straffföreläggande. Hamnar man då i regristret 5 år från och med dom datum eller brott datum?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret, som i vardagligt språk kallas för brottsregistret, är ett register som polisen för enligt 3 § lagen (1998:620) om belastningsregister. Där hamnar personer som har blivit dömda till brott. Det innebär att man inte hamnar där förrän man fått sin dom, beslut, strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller åtalsunderrättelse.

I exemplet som du anger innebär det att personen i fråga hamnar i belastningsregistret från det datum som denne får ett strafföreläggande. Om personen inte fått någon påföljd (straff) och endast är under utredning kommer inte brottet som personen är misstänkt för att registreras i belastningsregistret. Men däremot kan en sådan person hamna i ett misstankeregister enligt lagen om misstankeregister. När en förundersökning har inletts kan de personer som förundersökningsledaren/åklagaren bedömer som skäligen misstänkta för brottet i fråga registreras i misstankeregistret, enligt 1 § lagen om misstankeregister. Man har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. I 13 § lagen om misstankeregister kan du läsa om när en person kan tas bort från misstankeregistret, exempelvis när ett åtal läggs ner.

Hoppas du har fått svaret på din fråga!

Önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2589)
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?
2021-04-08 När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91095)