När gallras villkorlig dom ur belastningsregistret?

2019-01-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Frågan gäller Bedrägeribrott, ringa vapenbrott, ringa dopingbrott. Domen blev villkorlig år 2016. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om belastningsregister. Det framgår av lagens 17 § p. 4 att uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras:

a) tio år efter domen eller beslutet, eller

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.

Det innebär således att en villkorlig dom framgår av belastningsregistret i antingen fem eller tio år, beroende på om uppgiften om villkorlig dom avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet/brotten. Om du var över 18 år vid tidpunkten för brotten som anges i din frågeställning, gallras uppgiften ur belastningsregistret först efter tio år efter domen. Detta innebär i ditt fall att gallring sker år 2026, förutsatt att du var över 18 år vid tidpunkten för brotten. Var du under 18 år, gallras uppgiften år 2021.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2093)
2019-03-17 Kan jag söka arbetsvisum efter åtalsunderlåtelse?
2019-03-12 Arbetsvisum till Nya Zeeland som brottsdömd
2019-03-12 Kan man hamna på Lexbase om man är oskyldig?
2019-03-09 Hur vet jag om jag blivit dömd och hur kan jag kontrollera det?

Alla besvarade frågor (66806)