När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

2020-10-13 i Polis
FRÅGA
Min sin begick ett brott innan han fyllde 18 år men dömdes efter att fyllt 18 år.Vilka gallringsregler gäller.Han blev dömd för 3 sexuellt ofredande på samma tjej under en kväll.Hur länge kommer denna dom att synas på MrKoll och andra siter ?När kommer han att kunna fortsätta vara tränare för ungdomar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar hur länge uppgifterna om din son kommer finnas registrerade belastningsregistret innan de gallras. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.

Vad avgör hur länge en uppgift finns registrerad belastningsregistret?

De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den person som fått en straffpåföljd för ett brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.

När gallras en uppgift ur belastningsregistret?

Eftersom det av frågan inte framgår vilken påföljd din son fick, kan jag inte svara på hur många år hans uppgifter kommer finnas sparade i registret. Däremot kan jag ge en allmän överblick kring gallringsreglerna. Nedan följer några exempel på utdrag ur 17 § lag om belastningsregister, för att exemplifiera när en uppgift gallras ur registret.

Uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff gallras tio år efter frigivningen (17 § punkten 1 lag om belastningsregister).

Uppgift om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet om gärningsmannen var under 18 år när brottet begicks (17 § punkten 4 lag om belastningsregister).

Uppgift om sluten ungdomsvård gallras tio år efter att det att påföljden verkställts (17 § punkten 5 lag om belastningsregister).

Uppgift om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen (17 § punkten 7 lag om belastningsregister).

Uppgift om böter gallras fem år efter domen (17 § punkten 9 lag om belastningsregister).

Du kan även läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (331)
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?
2021-04-13 Kan en person med autism få vapenlicens?
2021-04-13 Polisens rätt att kräva legitimering?

Alla besvarade frågor (91360)