FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/11/2022

När gallras uppgifter om penningböter ur belastningsregistret?

Hej. Jag blev 8/1 2018 dömd för butiksstöld. Fick reducerat straff pågrund av att jag förlora mitt jobb samtidigt. Så rättegången var 8/1 och där fick jag dagsböter. Så hade jag 3 veckor på mig att överklaga om jag ville. Jag överklaga inte. Så min fråga är, har jag nu 5år innan det gallras och är det från 8/1 det börjar räknas eller är det efter dem 3 veckorna som jag hade möjlighet att överklaga. Så att datumet blir 29/1 och 5 år fram? Vh m

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta när uppgifter om strafföreläggande gallras ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

När gallras uppgifter om strafföreläggande ur belastningsregistret? 

Belastningsregistret innehåller uppgifter om bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, dvs. tas bort, efter hand. Gallringstiderna är tio, fem eller tre år och när uppgifter gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Exempelvis gallras uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § första stycket nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera alltså att uppgifter om böter gallras fem år efter domen (förutsatt att de har meddelats genom en sådan). Av lagtexten framgår, därutöver, att en uppgift i registret ska gallras om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen (16 § första punkten lag (1998:620) om belastningsregister). För att en uppgift ska kunna gallras p.g.a. dom i överrätt, vilken prövar ett fall först när underrätts dom överklagats, måste en uppgift ha förts in i registret dessförinnan. Detta måste, rimligen, ha skett efter det att underrätt meddelat dom (alltså innan domen vunnit laga kraft). 

Vad gäller i ditt fall? 

När uppgifter gallras ur belastningsregistret beror således på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Har du, som i det aktuella fallet, dömts till ett bötesstraff (som meddelats genom dom) så kommer detta att gallras fem år efter det att domen har meddelats. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.  

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo